Fokkerij varkens

Op deze pagina:

Met als uiteindelijk doel de verbetering van de varkensproductie in Vlaanderen erkent de Vlaamse overheid de vereniging Vlaamse Pietrainfokkerij vzw en de fokkerijgroepering Ra-Se Genetics NV.  

Erkende organisaties

Vlaamse Pietrainfokerij

De vereniging Vlaamse Pietrainfokkerij is erkend voor:

 • het instellen en bijhouden van stamboeken voor raszuivere fokvarkens van alle rassen
 • het bijhouden en instellen van registers voor hybride fokvarkens
 • het uitvoeren van prestatieonderzoek op raszuivere en hybride fokvarkens
 • het beheer van de selectiemesterijen van Rumbeke en Neeroeteren
 • het afleveren van de certificaten voor raszuivere en hybride fokvarkens en voor hun sperma, eicellen en embryo's

Vlaamse Pietrainfokkerij vzw
Deinse Horsweg 1
9031 Drongen
Tel. 09 362 12 85 - Fax 09 362 13 05
info@vpfo.be
website (nieuw venster): http://www.vlaamsepietrainfokkerij.be

RA-SE Genetics NV

Ra-se Genetics is erkend voor:

 • het instellen en bijhouden van registers van hybride fokvarkens
 • het uitvoeren van prestatieonderzoek op hybride fokvarkens
 • het uitreiken van certificaten voor hybride fokvarkens alsmede hun sperma, eicellen en embryo's

RA-SE Genetics NV
Oostrozebeeksestraat 160
8710 Ooigem
Tel. 056 673 715 - Fax 056 673 697
genetics@ra-se.com
website (nieuw venster): www.ra-se.com

Wetgeving

 • Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.
 • Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren
 • het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, §1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

website (nieuw venster): http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent (wegbeschrijving)
Sarah Samyn | Tel. 09 276 28 42
sarah.samyn@lv.vlaanderen.be