Aanmelden voor Nederlanders

Er zijn verschillende manieren om aan te melden voor Nederlanders:

Via verlenen van een volmacht aan een Belg of Nederlander die gemachtigd is om op het e-loket te werken

In plaats van zelf aan te melden voor uw onderneming en uw aanvragen te behandelen, kan u ook een volmacht verlenen aan een Belg of Nederlander die gemachtigd is om op het e-loket te werken.

Een volmacht verlenen kan u via het Formulier Toekenning van een volmacht.

Als u een volmacht wenst te geven aan een Nederlander, moet deze persoon bovendien ook het Formulier Identificatie van gemachtigden via eHerkenning voor het e-loket Landbouw en Visserij invullen.

Identificatie zonder eID met bisnummer

U laat zich éénmalig registreren in een registratiekantoor. Vervolgens activeert u een digitale sleutel via uw online eGov profiel van de Belgische overheid. Dit is een stabielere manier om aan te melden op het e-loket in vergelijking met cross border authentication.

Zie Aanmelden op het e-loket - Identificatie zonder eID met bisnummer

Via cross border authentication en eHerkenning

Voorwaarden

Beschikken over een eHerkenningsmiddel beveiligingsniveau 3 of hoger

De gemachtigden voor uw onderneming moeten beschikken over een eHerkenningsmiddel beveiligingsniveau 3 of hoger. Per eHerkenningsmiddel kan alleen één persoon zich activeren om aan te melden op het e-loket. Als meerdere personen in eigen naam zich willen aanmelden, heeft elke persoon een apart eHerkenningsmiddel nodig. Voor meer informatie over de werking en de aanvraag van eHerkenning kunt u terecht op de website eHerkenning.

Uw onderneming en de gemachtigden moeten geregistreerd zijn bij het Departement Landbouw en Visserij

Dit doet u via het Formulier identificatie van gemachtigden via eHerkenning voor het e-loket Landbouw en Visserij.

Van zodra u geregistreerd bent als gemachtigde, krijgt u uw persoonlijk gebruikersnummer toegestuurd via e-mail. Dit nummer heeft u nodig wanneer u zich voor de eerste maal aanmeldt op het e-loket. Voor alle volgende keren dat u aanmeldt op het e-loket, heeft u dit niet meer nodig.

Bij het invullen van dit formulier moet de persoon op wiens naam de eHerkenning staat, ingevuld worden als gemachtigde. Als de persoon op wiens naam de eHerkenning staat niet de verantwoordelijke van de onderneming is, moet bijkomend een volmacht gegeven worden van de landbouwer (= verantwoordelijke van de onderneming) aan de persoon die de eHerkenning bezit. Hiervoor kan u het Formulier Toekenning van een volmacht gebruiken.

Als er een wijziging is in de gemachtigden van uw onderneming of als u een nieuwe eHerkenning ontvangen hebt, moet u opnieuw dit formulier indienen. Onze administratie zal dan uw oude koppeling verbreken en de gemachtigde zal (opnieuw) de activatieprocedure moeten doorlopen om zich te kunnen aanmelden.

Aanmelden

Ga naar het E-loket Landbouw en Visserij en klik op de blauwe tegel 'Aanmelden op uw e-loket'.

Kies voor Aanmelden met Cross Border Authentication. U bevindt zich nu op schermen van CSAM, de toegangspoort tot de diensten van de verschillende overheden in België. Meer info over CSAM.

Aanmelden voor buitenlanders

Aanmelden met Cross Border Authentication

Kies voor Nederland.

Nederlandse vlag

Kies uw eHerkenningshouder in de keuzelijst. U bevindt zich nu op de schermen van uw eHerkenningshouder.

eHerkenning

Vul uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord van uw e-Herkenning in.

Inloggen met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord van uw e-Herkenning

Geef uw OTP-code in. Dit is een code van 6 cijfers die op het scherm van uw token verschijnt of die u per sms wordt toegestuurd.

Opgave van de OTP code

Kies om het Machtigingenregister uit te voeren.

Machtigingenregister uitvoeren

Ga akkoord met de gegevensuitwisseling.

akkoordverklaring gegevensuitwisseling

Kies in de keuzelijst om verder te gaan: Continue. (Standaard wordt de andere keuze voorgesteld. Kies dus zelf voor Continue.)

Aanmelden met Cross border authentication: kies voor continue

Dan komt u op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Activeren van uw persoonlijk gebruikersnummer

Volgende stappen moet u alleen de eerste keer doorlopen bij aanmelden op het e-loket.

Vul het activatiescherm in:

  1. Vink aan: 'Ik wens een nieuwe activatie code aan te vragen'.
  2. Vul daarna uw persoonlijk gebruikersnummer in: dit is uw klantnummer (getal van 8 cijfers) dat u van ons ontvangen hebt.
  3. Klik tenslotte op de knop: 'Stuur mijn activatiecode op'.

Activatiescherm om uw persoonlijk gebruikersnummer in te vullen

Opgelet: Sluit uw browservenster (bijv. Google Chrome) niet tot u uw activatiecode per mail hebt ontvangen. Uw activatiecode moet u in uw openstaande browservenster ingeven. Zoniet lukt het aanmelden mogelijk niet.

De activatiecode wordt op dat moment meteen naar uw mailadres verzonden, zoals dat in onze Identificatie databank gekend is. Op het scherm zal uw mailadres gedeeltelijk verborgen worden weergegeven:

Mailadres van de gebruiker bij activatie is gedeeltelijk onzichtbaar gemaakt

Vul uw per mail ontvangen activatiecode in:

  1. Vink aan: 'Ik heb reeds een activatiecode ontvangen en wens deze in te geven'.
  2. Vul uw zopas per mail ontvangen code in.
  3. Klik tenslotte op de knop 'Vervolledig activatie'.

Uw ontvangen activatiecode invullen

Bevestig uw mailadres. Kijk uw mailadres na en klik op Opslaan. Dit is een jaarlijkse bevraging.

bevestiging mailadres

Accepteer het gebruikersreglement. Bij de eerste keer aanmelden op het e-loket verschijnt een pop-up venster om het gebruikersreglement te accepteren.

gebruikersreglement

U bent nu aangemeld op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Dat ziet er zo uit:

Startscherm van het e-loket