Aanmelden voor Nederlanders

Er zijn verschillende manieren om aan te melden voor Nederlanders:

Volmacht

In plaats van zelf aan te melden voor uw onderneming en uw aanvragen te behandelen, kan u ook een volmacht verlenen aan een Belg of Nederlander die gemachtigd is om op het e-loket te werken.

Een volmacht verlenen kan u via het Formulier Toekenning van een volmacht.

Als u een volmacht wenst te geven aan een Nederlander, moet deze persoon bovendien ook het Formulier Identificatie van gemachtigden via eHerkenning voor het e-loket Landbouw en Visserij invullen.

Aanmelden met EIDAS

EIDAS

Voorwaarden

Vanaf 1 september 2021 is het mogelijk om met eHerkenning via eIDAS (Electronic Identification And Trust Services) online uw zaken te regelen met overheidsorganisaties in de Europese Economische Ruimte (EER).

Vooraleer u zich op deze manier kunt aanmelden moet u drie stappen doorlopen. Zolang u onderstaande stappen niet heeft doorlopen na 1 september 2021, zal u niet kunnen aanmelden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

  1. Registratie Nederlands aanmeldmiddel
  2. Registratie Belgische overheid
  3. Registratie Departement Landbouw en Visserij

1. Registratie Nederlands aanmeldmiddel

U moet uw BSN doorgeven aan uw eHerkenningsleverancier zodat er eenmalig een uniek nummer gecreëerd kan worden, welke nodig is om met eHerkenning over de grens in te loggen. De leverancier bewaart uw BSN niet. 

Dit proces verschilt van dienstverlener tot dienstverlener:

  • Het proces dat u bij Z login moet doorlopen vindt u op de website van Z login
  • Het proces dat u bij QuoVadis moet doorlopen vindt u op de website van QuoVadis. 
  • Bij de eHerkenningsleverancier KPN is het voorlopig nog NIET mogelijk om een middel te krijgen waarmee u internationaal kan aanmelden.

Op de pagina eHerkenning over de grens | eHerkenning kan u meer informatie hierover terugvinden met een overzicht van alle eHerkenningsleveranciers.

2. Registratie Belgische overheid

Wanneer u zich voor de eerste keer wil aanmelden via eIDAS, hebt u uw eHerkenning (niveau 3), uw bis-nummer, uw e-mailadres en uw telefoonnummer nodig. Voor volgende aanmeldingen heeft u enkel nog uw eHerkenning (niveau 3) nodig.

Uw bis-nummer (of uw "INSZ-nummer") bestaat uit een cijfercombinatie die is opgebouwd uit de geboortedatum (jjmmdd), een volgnummer van 3 cijfers en een controlegetal van 2 cijfers. De "geboortemaand" van het bis-nummer werd verhoogd met 20 of 40. Het bis-nummer van iemand die geboren werd op 17 oktober 1995 ziet er dus uit als volgt: 95.30.17-XXX.XX of 95.50.17-XXX.XX.

U vindt uw bis-nummer terug op documenten zoals:

  • Het aanslagbiljet
  • Het nummer van uw pensioendossier
  • De vreemdelingenkaart

Meer informatie over 'Waar vind ik mijn bis-nummer?'.

U heeft al een bis-nummer

Wanneer u al een bis-nummer (of "INSZ-nummer") heeft, neemt u dit bij de hand wanneer u voor het eerst via eIDAS wilt aanmelden. U zal het bis-nummer eenmalig moeten gebruiken om u met uw eHerkenning (niveau 3) te registeren bij de Belgische overheid.

Mogelijke foutmelding

Als bij de eerste aanmelding via EIDAS de koppeling tussen uw bis-nummer en uw eHerkenning niet automatisch verloopt (bijvoorbeeld wanneer uw naam niet mooi overeenkomt zoals deze gekend is in België en in Nederland), krijgt u volgende foutmelding van CSAM: het is dan de Federale overheidsdienst CSAM die u zal contacteren om de koppeling handmatig in te stellen

"U probeerde zich te identificeren als EU-gebruiker bij de onlinediensten van de Belgische overheid. Er heeft zich een probleem voorgedaan bij de verwerking van uw gegevens, uw identificatie kan hierdoor niet automatisch verwerkt worden.
Mogelijke oorzaken:
•    U heeft aangevinkt dat u uw Belgisch identificatienummer niet kent.
•    Het Belgisch identificatienummer dat u hebt opgegeven werd niet gevonden.
•    De gegevens van het Belgisch identificatienummer dat u hebt opgegeven, komen niet overeen met de gegevens die we ontvingen van uw EU-land.
•    U hebt het maximum aantal (5) niet-succesvolle pogingen om u te identificeren bereikt.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze hulp pagina.
Een medewerker zal u proberen te identificeren aan de hand van uw gegevens. Het resultaat zal u via e-mail ontvangen."

U heeft nog geen bis-nummer

Om een bis-nummer (of "INSZ-nummer") te krijgen zult u een afspraak moeten maken bij het dichtstbijzijnde lokaal registratiekantoor. De Belgische steden en gemeenten handelen als lokaal registratiekantoor. Bij deze gemeenten dient u contact op te nemen met de dienst bevolking voor een afspraak. Zij helpen u verder.

U hoeft verder geen stappen te ondernemen om ‘digitale sleutels’ te activeren. 

Op de pagina Aanvraag en activatie van digitale sleutels vindt u een lijst in pdf vorm van alle lokale registratiekantoren in België en een beschrijving van het verloop van deze aanvraag. 

Hieronder vindt u een kaart waarop de gemeenten met een lokaal registratiekantoor zijn aangeduid. Enkel in de groene gemeenten kunt u terecht als niet-inwoner.

3. Registratie Departement Landbouw en Visserij

U moet uw bis-nummer ook registreren bij het Departement Landbouw & Visserij. Dit doet u door het Formulier registratie bis-nummer ingevuld en ondertekend terug te sturen per e-mail of post. Wanneer wij het bis-nummer hebben ontvangen, koppelen wij dit zo snel mogelijk aan uw bestaande dossiers en gegevens. Een dag later kan u aanmelden op ons e-loket.