Aanmelden voor Nederlanders

Er zijn verschillende manieren om aan te melden voor Nederlanders:

Volmacht

In plaats van zelf aan te melden voor uw onderneming en uw aanvragen te behandelen, kan u ook een volmacht verlenen aan een Belg of Nederlander die gemachtigd is om op het e-loket te werken.

Een volmacht verlenen kan u via het Formulier Toekenning van een volmacht.

Als u een volmacht wenst te geven aan een Nederlander, moet deze persoon bovendien ook het Formulier Identificatie van gemachtigden via eHerkenning voor het e-loket Landbouw en Visserij invullen.

European authentication – Aanmelden met een Europees erkend inlogmiddel

European authentication – Aanmelden met een Europees erkend inlogmiddel

Voorwaarden

Vanaf 1 september 2021 is het mogelijk om met eHerkenning, als Europees erkend inlogmiddel, via eIDAS online uw zaken te regelen met overheidsorganisaties in de Europese Economische Ruimte (EER).

Vooraleer u kunt aanmelden met een Europees erkend inlogmiddel moet u drie stappen doorlopen. Zolang u onderstaande stappen niet heeft doorlopen na 1 september 2021, zal u niet kunnen aanmelden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

  1. Registratie Nederlands aanmeldmiddel
  2. Registratie Belgische overheid
  3. Registratie Departement Landbouw en Visserij

1. Registratie Nederlands aanmeldmiddel

U moet uw BSN doorgeven aan uw eHerkenningsleverancier zodat er eenmalig een uniek nummer gecreëerd kan worden, welke nodig is om met eHerkenning over de grens in te loggen. De leverancier bewaart uw BSN niet. Dit proces verschilt van dienstverlener tot dienstverlener. Indien u op dit moment reeds in het bezit bent van een eHerkenning, neemt u deze waarschijnlijk af van Z login of QuoVadis. Het proces dat u bij Z login of QuoVadis moet doorlopen vindt u op de website van Z login en de website van QuoVadis.

Op de pagina eHerkenning over de grens | eHerkenning kan u meer informatie hierover terugvinden met een overzicht van alle eHerkenningsleveranciers.

2. Registratie Belgische overheid

Wanneer u zich voor de eerste keer wil aanmelden via eIDAS, hebt u uw eHerkenning (niveau 3), uw bis-nummer, uw e-mailadres en uw telefoonnummer nodig. Voor volgende aanmeldingen heeft u enkel nog uw eHerkenning (niveau 3) nodig.

Uw bis-nummer (of uw "INSZ-nummer") bestaat uit een cijfercombinatie die is opgebouwd uit de geboortedatum (jjmmdd), een volgnummer van 3 cijfers en een controlegetal van 2 cijfers. De "geboortemaand" van het bis-nummer werd verhoogd met 20 of 40. Het bis-nummer van iemand die geboren werd op 17 oktober 1995 ziet er dus uit als volgt: 95.30.17-XXX.XX of 95.50.17-XXX.XX.

U vindt uw bis-nummer terug op documenten zoals:

  • Het aanslagbiljet
  • Het nummer van uw pensioendossier
  • De vreemdelingenkaart

Meer informatie over 'Waar vind ik mijn bis-nummer?'.

U heeft al een bis-nummer

Wanneer u al een bis-nummer (of "INSZ-nummer") heeft, neemt u dit bij de hand wanneer u voor het eerst via eIDAS wilt aanmelden. U zal het bis-nummer eenmalig moeten gebruiken om u met uw eHerkenning (niveau 3) te registeren bij de Belgische overheid.

U heeft nog geen bis-nummer

Om een bis-nummer (of "INSZ-nummer") te krijgen zult u een afspraak moeten maken bij het dichtstbijzijnde lokaal registratiekantoor. De Belgische steden en gemeenten handelen als lokaal registratiekantoor. Bij deze gemeenten dient u contact op te nemen met de dienst bevolking voor een afspraak. Zij helpen u verder.

Op de pagina Aanvraag en activatie van digitale sleutels vindt u een lijst in pdf vorm van alle lokale registratiekantoren in België en een beschrijving van het verloop van deze aanvraag. 

Hieronder vindt u een kaart waarop de gemeenten met een lokaal registratiekantoor zijn aangeduid. Enkel in de groene gemeenten kunt u terecht als niet-inwoner.

3. Registratie Departement Landbouw en Visserij

U moet uw bis-nummer ook registreren bij het Departement Landbouw & Visserij. Dit doet u door het Formulier registratie bis-nummer ingevuld en ondertekend terug te sturen per e-mail of post. Wanneer wij het bis-nummer hebben ontvangen, koppelen wij dit zo snel mogelijk aan uw bestaande dossiers en gegevens. Een dag later kan u aanmelden op ons e-loket.