Voor wie is het e-loket?

Voor Wie?

Het e-loket is toegankelijk voor:

  • Klanten (land- en tuinbouwers, scholen, zorginstellingen,...) die geregistreerd zijn bij het Departement Landbouw en Visserij;
  • Derden (gezinsleden, landbouwconsulenten, enzovoort) die via een volmacht acties op het e-loket uitvoeren in naam van een klant van het Departement Landbouw en Visserij. Meer informatie over het verlenen van volmachten vindt u via de helppagina Klantgegevens en volmachten.

Wie kan aanmelden op het e-loket?

U beschikt over een Belgisch eID?

Personen met een door de Belgische overheid uitgereikte geldige elektronische identiteitskaart (eID) en die door het Departement Landbouw en Visserij worden toegelaten, kunnen gebruik maken van het e-loket. Concreet gaat het over landbouwers, werknemers van landbouworganisaties, landbouwconsulenten, medewerkers van scholen, van zorginstellingen of van vormingscentra, ...

Belgische ambassades en beroepsconsulaten geven eID's af bij hun ingeschreven Belgen: Een eID op de ambassade aanvragen

U bent woonachtig in België en u beschikt over een verblijfsvergunning?

U heeft een vreemdelingen eID, of kan dit aanvragen.

U bent een buitenlander die in het buitenland woont, maar toch toegang nodig heeft tot Belgische online overheidstoepassingen?

  • Via eIDAS kunnen burgers van een ander Europees land zich via hun eigen (genotificeerde) nationale identificatie- en authenticatiemiddelen aanmelden op onlinediensten van Belgische overheden.
  • Bestaande Nederlandse gebruikers van ons e-loket kunnen de overstap maken naar EIDAS
  • U kan een volmacht verlenen aan personen die gemachtigd zijn om op het e-loket aan te melden

Wie kan mijn gegevens inkijken?

Uzelf, eventuele personen die u een volmacht heeft gegeven en bevoegde ambtenaren van het Departement Landbouw en Visserij.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.