Agromilieu en Boslandbouwsystemen

  • Agromilieumaatregelen
    In het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) zijn subsidies voorzien voor de toepassing van verschillende 'agromilieu-klimaatmaatregelen'. Het gaat om het vrijwillig toepassen van milieu-, klimaat-, en natuurvriendelijke landbouwpraktijken die bijkomende inspanningen vragen van de landbouwers binnen het kader van een vijfjarige verbintenis. Om steun te kunnen krijgen voor deze maatregelen moet er vooraf een inschrijving gebeuren en de betaling aangevraagd worden via de jaarlijkse verzamelaanvraag.
  • Boslandbouwsystemen

    Landbouwers die een boslandbouwsysteem – ook wel agroforestry genoemd - aanleggen, kunnen een gedeeltelijke terugbetaling (tot maximum 80%) ontvangen voor de aanplant van hun bomen.

    Wil u instappen in dit systeem dan moet u een inschrijving doen en moet deze worden goedgekeurd. Daarna kunt u de betalingsaanvraag indienen via de verzamelaanvraag via de bijkomende bestemming 'BLS'.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.