Agromilieu en Boslandbouwsystemen

Op deze pagina:

Waar vind ik het overzicht agromilieumaatregelen?

U kunt het hele jaar rond een overzicht van uw agromilieumaatregelen raadplegen via 'Agromilieumaatregelen en Boslandbouwsystemen' op het e-loket Landbouw en Visserij en doorklikken op 'OVERZICHT'.

Tegel Agromilieumaatregelen en Boslandbouwsystemen

Tab Overzicht

Ook vanuit de verzamelaanvraag en de inschrijvingen voor agromilieumaatregelen kunt u doorklikken naar het overzicht.

  • Vanuit de 'Verzamelaanvraag' kunt u het overzicht raadplegen via de link 'AGROMILIEU- EN PDPO-MAATREGELEN' onder 'GA NAAR' in het linkermenu.
    Vanuit de Verzamelaanvraag het overzicht Agromilieumaatregelen raadplegen via de link AGROMILIEU- EN PDPO-MAATREGELEN onder GA NAAR in het linkermenu

Welke informatie vind ik in het overzicht?

Door op de jaartallen te klikken, krijgt u een overzicht van uw lopende verbintenissen en contracten in het betrokken jaar.

In het overzicht zijn deze maatregelen opgenomen:

  • verbintenissen voor agromilieumaatregelen
  • verbintenissen voor de hectaresteun biologische productiemethode (nieuwe verbintenissen worden pas na afloop van het jaar aangemaakt en zijn dus nog niet direct opgenomen in het overzicht)
  • aanvragen voor de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen
  • beheerovereenkomsten bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Detail Agromilieumaatregelen

Door op het type maatregel te klikken, krijgt u een detailoverzicht van de lopende verbintenissen/contracten met vermelding van o.a. contractoppervlakte en eindjaar.

Detail Agromilieumaatregelen voorbeeld Teelt van vlinderbloemigen

Nieuwe inschrijving starten

Een nieuwe inschrijving starten kan tijdens de indieningsperiode

  • Voor een inschrijving voor de aanplantsubsidie kan dit jaarlijks tot de derde vrijdag van september
  • Voor een inschrijving voor de agromilieumaatregelen kan dit jaarlijks van begin oktober tot eind november

Op het tabblad AANVRAGEN 2021 klikt u op de knop 'Verbintenisaanvraag toevoegen'

Verbintenisaanvraag toevoegen


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons

Wil u iemand van de infolijn toelaten om mee te kijken? icoon meekijksessie Start een meekijksessie na contact met de infolijn van het e-loket