Handleiding verzamelaanvraag 2019

Snel aan de slag handleiding Verzamelaanvraag 2019 en instructiefilmpjes

Deze handleiding biedt u praktische ondersteuning bij het correct invullen van de verzamelaanvraag 2019. Om u zo goed mogelijk te begeleiden werd de opbouw van de handleiding zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de inhoud van de verzamelaanvraag. Naast de praktische informatie die u in deze handleiding aangeboden krijgt, zal u, voor meer inhoudelijke informatie, bovenaan elke helppagina de bijbehorende rubriek uit de Toelichting 2019 kunnen raadplegen.

Franstalige versie: Version française - Notes explicatives demande unique 2019

Ondervindt u bijkomende problemen? Contacteer dan onze infolijn en start een meekijksessie op.

Hoe uw verzamelaanvraag invullen?

Doorloop deze 13 stappen om uw verzamelaanvraag in te vullen:

 1. Wat u zeker moet weten: raadpleeg hier alle nieuwigheden
 2. Percelen behandelen: behandel uw percelen
 3. Vergroening: aan welke vergroeningseisen moet u voldoen. Kijk het hier na.
 4. Premies:
 5. Percelen in Wallonië: hebt u percelen gelegen in Wallonië? Geef deze percelen dan hier aan.
 6. Andere weilanden: hebt u dieren die grazen op percelen die niet in uw verzamelaanvraag voorkomen? Geef deze percelen dan hier aan.
 7. Detailaangifte boomgaarden: in deze rubriek geeft u de oppervlakte per teelt van uw boomgaarden aan.
 8. Paspoortplichtige planten: geef hier de paspoortplichtige soorten aan die op uw bedrijf aanwezig zijn.
 9. Bijlagen: laad (ingescande) bijlagen op die u wil toevoegen aan uw aanvraag
 10. Samenvatting: bekijk in verschillende overzichten de door u aangegeven oppervlakten. 'Gewijzigde percelen' biedt een overzicht van de door de administratie of door u gewijzigde percelen.
 11. Downloads: druk uw gegevens af of exporteer uw gegevens naar Excel
 12. Opmerkingen: lees de opmerkingen na bij uw aanvraag alvorens in te dienen. Ook krijgt u hier een overzicht te zien van uw grafische overlappingen met percelen van andere landbouwers.
 13. Naar indienen: dien uw verzamelaanvraag in
 14. Uw ingediende verzamelaanvraag wijzigen

 


Heeft u een vraag over het e-loket? Neem contact op met de infolijn van het e-loket

Wil u iemand van de infolijn toelaten om mee te kijken? icoon rescue assist Start een meekijksessie na contact met de infolijn van het e-loket