Helppagina Visserij en aquacultuur

Het indienen van elke steunaanvraag verloopt in twee fasen:

  1. Na indiening van de subsidieaanvraag controleert de administratie of de subsidieaanvraag ontvankelijk is.
  2. Na validatie van de subsidieaanvraag kunnen in een tweede fase betalingsaanvragen ingediend worden. Als deze aanvragen goedgekeurd zijn, worden de aanvaarde bedragen uitbetaald.

Hier vindt u de werkwijze terug om subsidies aan te vragen voor visserij en aquacultuur op het E-loket voor volgende maatregelen:

  1. Investeringen in de visserij
  2. Investeringen in de aquacultuur
  3. Investeringen in de visverwerking
  4. Collectief project/project van gemeenschappelijk belang

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons

Wil u iemand van de infolijn toelaten om mee te kijken? icoon meekijksessie Start een meekijksessie na contact met de infolijn van het e-loket