Mijn berichten

Via het icoon Envelop icoon om Mijn berichten te openen 'Mijn berichten' bovenaan rechts komt u in uw berichtenscherm. Dit scherm toont de berichten afkomstig van het Departement Landbouw en Visserij. Dit kunnen algemene berichten maar ook persoonlijke berichten zijn. Berichten specifiek rond de afwerking van uw dossier kunt u daar ook terugvinden.

Ook uw mandaathouder krijgt berichten over de dossiers die hij voor u heeft ingediend. Op dit moment zijn de berichten op het e-loket ondersteunend. Het Departement Landbouw en Visserij zal niet louter via mijn berichten communiceren, maar dit toevoegen aan de bestaande communicatie. In de brieven of mails zal dan ook aangeven worden wanneer het bericht ook terug te vinden is bij 'Mijn berichten'.

Openen van een bericht

Door te klikken op het envelopje, opent de mail zich onderaan in het vak 'Bericht'.

Beantwoorden van een bericht

Door te klikken op de knop 'Beantwoorden', kunt u een mail sturen naar het generiek mailadres van uw buitendienst. U komt in een nieuw scherm terecht waarin u uw mail kunt opstellen. U verstuurt de mail door onderaan op de knop 'Verzenden' te klikken.
De verzonden mail komt automatisch terecht in de map 'Verzonden berichten'.

Archiveren en verwijderen van berichten

Het is ook mogelijk om de berichten die u ontvangt, te archiveren of te verwijderen. Dit kan door bovenaan op de knop 'Verwijderen' of 'Archiveren' te klikken.
Links in het actiemenu vindt u ook twee linken naar de mappen 'Archief' en 'Prullenmand'.
Door te klikken op 'Archief', komt u automatisch in de map terecht waarin alle gearchiveerde berichten bewaard blijven.
Door te klikken op de knop 'Verwijderen' in de map 'Prullenmand' verwijdert u definitief een bericht.

U kunt steeds een actie ongedaan maken door te klikken op de knop 'Terugzetten'.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons

Wil u iemand van de infolijn toelaten om mee te kijken? icoon meekijksessie Start een meekijksessie na contact met de infolijn van het e-loket