Mijn berichten

Lijst berichten

Via de tegel 'Mijn berichten' bovenaan rechts komt u in uw berichtenscherm.

Dit scherm toont de berichten afkomstig van het Departement Landbouw en Visserij. Dit kunnen algemene berichten maar ook persoonlijke berichten zijn. Berichten specifiek rond de afwerking van uw dossier kan u daar ook terugvinden.

Ook uw mandaathouder krijgt berichten over de dossiers die hij voor u heeft ingediend.

Op dit moment zijn de berichten op het e-loket ondersteunend. Het Departement Landbouw en Visserij zal niet louter via mijn berichten communiceren, maar dit toevoegen aan de bestaande communicatie. In de brieven of mails zal dan ook aangegeven worden wanneer het bericht ook terug te vinden is bij 'Mijn berichten'.

Lijst Mijn berichten

Berichtdetail

Dubbelklikken op een lijn, opent het berichtdetail in een pop-up venster. Hier kan u eventuele bijlagen bij het bericht openen.

Vinkje 'Afgehandeld'

Hiermee kan u voor uzelf aanvinken welke berichten afgehandeld zijn.

Link naar uw dossier

Bij sommige berichten is er een link met het betreffende dossier beschikbaar. Zo kan u meteen hiernaar doorklikken.

Link naar het betreffende dossier

Archief berichten

Berichten ouder dan een jaar worden automatisch naar het archief verplaatst.

Archief berichten


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.