Over het e-loket

Het e-loket is een onlinetoepassing van het departement waarmee alle doelgroepen steunaanvragen kunnen indienen en dossiers of documenten kunnen raadplegen. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht terug van alle mogelijke aanvragen op het e-loket.

Als u het e-loket wilt gebruiken, moet u als gebruiker het gebruikersreglement vooraf volledig goedkeuren, en verbindt u er zich toe het na te leven. Als u dat niet doet, krijgt u geen toegang tot het e-loket.

 


Heeft u een vraag over het e-loket? Neem contact op met de infolijn van het e-loket

Wil u iemand van de infolijn toelaten om mee te kijken? icoon rescue assist Start een meekijksessie na contact met de infolijn van het e-loket