Toegankelijkheid e-loket

Het Departement Landbouw en Visserij levert inspanningen om de toegankelijkheid van het e-loket Landbouw en Visserij voor iedereen maximaal toegankelijk te maken en voortdurend te verbeteren, volgens het bestuursdecreet en de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties (internationale norm webtoegankelijkheid WCAG 2.1, niveau AA).

Het Departement streeft ernaar om het e-loket Landbouw en Visserij webtoegankelijk te maken tegen de wettelijke datum van 23 september 2020.

Volgende zaken zullen in orde en toegankelijk zijn:

  • De pagina's van het e-loket zijn overzichtelijk gestructureerd. De pagina's zijn opgebouwd met de daarvoor voorziene html-elementen: koppen, paragrafen, lijsten ....

  • De tabellen zijn voorzien van alternatieve tekst die de inhoud van elke kolom beschrijft.

  • De downloadbare documenten zoals PDF of Word bijvoorbeeld openen in een nieuw venster. Het bestandstype is aangegeven met een icoontje.

  • De PDF-documenten zijn zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt.

  • De letters op elke webpagina kunnen groter gemaakt worden.

  • Alle afbeeldingen bevatten een alternatieve tekstbeschrijving.

  • De formulieren zijn correct toegankelijk gemaakt.

  • Het kleurcontrast is voldoende en inhoud is begrijpelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden.

  • De externe linkteksten openen in een nieuw venster, interne linkteksten niet.

Het grafische luik bij de verzamelaanvraag is niet webtoegankelijk. Het behandelen van percelen via de kaart (het splitsen, samenvoegen, nieuw intekenen van percelen, …) gebeurt met de muis en is niet webtoegankelijk.

Als u toch problemen ondervindt, biedt het Departement Landbouw en Visserij de volgende alternatieven aan:

Voor specifieke inhoudelijke informatie contacteert u best de dienst in kwestie.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.