Paspoortplichtige planten

Op deze pagina:

Op deze pagina moet u de soorten/geslachten opgeven die zich in 2019 op uw bedrijf bevinden op basis van de Europese bindende regeling over Plantengezondheid (Verordening (EU) 2016/2031). Dit moet u doen voor elke vestigingseenheid. Wenst u inhoudelijke informatie over het plantenpaspoort, dan kan u terecht bij de lokale controle-eenheden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Welke teeltcodes?

De teeltcodes waarvoor een soort of geslacht opgegeven moet worden, zijn opgenomen in de Fiche over paspoortplichtige soorten: zie Perceelsaangifte - Paspoortplichtige planten.

Voor sommige teeltcodes moet u verplicht een soort ingeven, andere teeltcodes zijn al specifiek genoeg. Daarvoor moet geen extra registratie gebeuren in het scherm Paspoortplichtige planten.

De teeltcodes waar geen soorten voor geregistreerd moeten worden:

Teeltcodes waar geen soorten voor geregistreerd moeten worden
Teeltcode Omschrijving
9547 Potchrysanten
9570 Azalea
9576 Snijbloemen - rozen
9582 Rozelaars
902 Aardappelen - Pootgoed

Hoe voegt u soorten of geslachten toe?

Klik op '+' om een nieuwe lijn aan te maken waar u een soort kan kiezen uit de dropdown. Als u typt worden de soorten voorgesteld die nog mogelijk zijn volgens wat u al ingaf.

Tip: druk na het invullen van een soort op de entertoets om een volgende lijn in te geven. Dan hoeft u niet telkens op '+' te klikken.

Tip: sla af en toe uw wijzigingen op door op de opslaan-knop te klikken.

Soort komt niet voor in de dropdown van de kolom 'soort'

Alle soorten die opgegeven moeten worden zijn beschikbaar in de keuzemogelijkheden in de tabel. Ingeval van twijfel, kan u met uw buitendienst contact opnemen.

Verwijderen van soorten

Hebt u zich vergist of bent u vertrokken van een kopie van de voorgaande campagne waar soorten in staan die u niet meer heeft, dan kan u lijnen uit de lijst verwijderen door op de prullenbak te klikken.

Vestigingseenheid invullen

Heeft u één vestigingseenheidsnummer en is dit gekend bij het FAVV, dan zal dit nummer automatisch ingevuld worden in de tabel.

Heeft u meer dan één vestigingseenheid en deze zijn gekend bij het FAVV, dan zal er in de kolom Vestigingseenheid een dropdown beschikbaar zijn met uw vestigingseenheidsnummers.

Als het vestigingsnummer nog niet gekend is bij het FAVV, is het in dit scherm ook niet beschikbaar. U kan dit dan zelf invullen in de kolom Vestigingseenheid.

Tip: U kan een vestigingsnummer éénmaal invullen en vervolgens kopiëren en plakken over alle lijnen in de tabel waar er soorten opgegeven zijn. Vul éénmalig het vestigingsnummer in, selecteer het en gebruik de toetsencombinatie 'Ctrl c'. Selecteer vervolgens alle overige velden waar het vestigingsnummer moet geplakt worden en gebruik de toetsencombinatie 'Ctrl v'.

Doel invullen

Hebt u geen landbouwbedrijf en dus geen verzamelaanvraag en u moet paspoortplichtige soorten opgeven, dan moet u ook een doel registreren. U beschikt hiervoor in de tabel ook over een keuzelijst.

Jaarlijks opnieuw de lijst invullen?

Ieder jaar kan u door middel van de knop 'Planten vorig jaar kopiëren' de lijst van de voorgaande campagne kopiëren zodat u niet telkens opnieuw alle soorten of geslachten van paspoortplichtige planten moet invullen.

Soorten die niet voorkomen op uw bedrijf, verwijdert u met de prullenbak, nieuwe soorten voegt u toe met '+'.

Hulpmiddelen bij het invullen

Als u een groot aantal lijnen moet toevoegen, kan u gebruik maken van de kopieer en plak functionaliteiten van de tabel op deze pagina.

Hebt u de lijst in Excel of Word staan, dan kan u deze plakken in de tabel:

  • Kopieer de cellen met soorten uit uw lijst.
  • Maak in de lijst op e-loket evenveel blanco lijnen aan met '+'.
  • Vervolgens selecteert u alle aangemaakte cellen in de kolom 'Soorten'.
  • Tenslotte gebruikt u de toetsencombinatie 'Ctrl + V' om de waarden uit uw lijst te plakken.

Let op: enkel als de soorten exact overeen komen met de soorten uit de keuzelijst, zal dit lukken. Bij onbekende soorten zal deze cel in de tabel leeg blijven. Gebruik daarom de lijst waarop ook de tabel gebaseerd is: zie Perceelsaangifte - Paspoortplichtige planten.

Hebt u veel dezelfde soorten op verschillende vestigingseenheden? Dan kan u op bovenstaande manier de soorten opnieuw toevoegen. U vult eenmaal een ander vestigingsnummer in en kopieert en plakt deze waarde over de resterende blanco cellen. Vergeet ook hier niet voor u plakt voldoende lege lijnen aan te maken met '+'.

Overige iconen

Door een klik op het icoon Export naar Excel icoon kan u de lijst exporteren naar Excel.

Heeft u een filter op de lijst gezet en wenst u deze uit te zetten, dan kan dit met een klik op het icoon Filter wissen icoon.

Het icoon Instellingen initialiseren icoon herstelt alle oorspronkelijke instellingen van de tabel.

Klik op het icoon Ongedaan maken icoon om uw laatste wijzigingen ongedaan te maken. Opgelet: u kan deze actie niet ongedaan maken.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons

Wil u iemand van de infolijn toelaten om mee te kijken? icoon meekijksessie Start een meekijksessie na contact met de infolijn van het e-loket