Demonstratieprojecten

Raadpleeg de handleiding om een demonstratieproject in te dienen op het e-loket.

Kijk tijdig na of uw onderneming, indien deze de projectcoördinator en indiener is, geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, dient u uw onderneming veiligheidshalve twee weken voor de indiendatum te identificeren. Mail ons via demonstratieprojecten@lv.vlaanderen.be indien de termijn verstreken is. Wij helpen u graag verder. Koppel ten laatste twee dagen voor de uiterste indiendatum uw werknemer, die de aanvraag zal indienen, aan uw onderneming in e-loket.

Dien uw projectaanvraag in via de tegel ‘Demonstratieproject' op het e-loket.

Meer informatie over de maatregel en nieuwe oproepen vindt u via Overzicht demonstratieprojecten.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.