Europees Innovatiepartnerschap (EIP)

Raadpleeg de handleiding om een EIP-project in te dienen op het e-loket.

Kijk tijdig na of uw onderneming, indien deze de projectcoördinator en indiener is, geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, dient u uw onderneming veiligheidshalve twee weken voor de indiendatum te identificeren. Mail ons via operationelegroepen@lv.vlaanderen.be indien de termijn verstreken is. Wij helpen u graag verder. Koppel ten laatste twee dagen voor de uiterste indiendatum uw werknemer, die de aanvraag zal indienen, aan uw onderneming in e-loket. 

Dien uw EIP-projectaanvraag in via de tegel 'Europees Innovatiepartnerschap (EIP)' op het e-loket.

Meer informatie over de EIP-maatregel en nieuwe oproepen vindt u via Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.