Grafische overlappingen

Raadpleeg de Toelichting 2021.

Op deze pagina:

Het gebruik van een perceel moet eenduidig worden aangegeven in de verzamelaanvraag. Als een perceel door verschillende gebruikers in eenzelfde periode wordt aangegeven, zal dit aanleiding geven tot een grafische overlapping.

In uw verzamelaanvraag worden de grafische overlappingen weergegeven op de opmerkingenpagina onder 'grafische overlappingen'. Om deze pagina te openen klikt u rechts bovenaan op de knop 'opmerkingen'.

U vindt op deze pagina het overzicht van uw grafische overlappingen. Via het pijltje '>' dat u kan zien vóór de omschrijving van de grafische overlapping, kan u de perceelsgegevens waarop de grafische overlapping van toepassing is, terugvinden.

Perceelsgegevens tonen

Om de grafische overlapping verder in detail te raadplegen, klikt u op de knop 'Overlapping detail'.

Details van de overlapping bekijken

Het Departement Landbouw en Visserij zal vanaf 1 mei 2021 u en uw eventuele volmachthouder via e-mail op de hoogte brengen van deze vastgestelde overlappingen. Het is van groot belang om uw grafische overlappingen ten laatste op 31 mei 2021 op te lossen. Deze kunnen van invloed zijn op de vergroeningseisen die voor u van toepassing zijn doordat oppervlakten meegeteld kunnen worden van percelen die mogelijk niet door u in gebruik zijn.

Na 31 mei 2021 worden de percelen met openstaande grafische overlappingen geblokkeerd. Dit betekent dat u dan voor deze percelen geen wijzigingen meer zal kunnen indienen.

Tot en met 31 mei 2021: Heb ik percelen die grafisch overlappen met een andere landbouwer?

Als landbouwer

Als u een perceel hebt dat geheel of gedeeltelijk overlapt met een perceel van een andere landbouwer, dan wordt u hiervan via e-mail met als onderwerp 'Verzamelaanvraag 2021: grafische overlappingen (NAAM – xxx.xxx.xxx-xx)' op de hoogte gebracht. Deze mails worden op donderdagochtend verzonden.

Als volmachthouder

Als volmachthouder ontvangt u wekelijks op donderdagochtend een e-mail met als onderwerp 'overzicht grafische overlappingen' om u attent te maken op eventuele grafische overlappingen voor aanvragen waarvoor u of uw bedrijf een volmacht heeft.

Belangrijk: Het overzicht van de aanvragen waarvoor er een grafische overlapping bestaat, vindt u terug via de zoekfunctie 'openstaande grafische overlappingen' in de overzichtslijst. Via deze actie kan u op elk ogenblik nagaan of er in de door u ingediende verzamelaanvragen nog grafische overlappingen zijn. Deze mogelijkheid is enkel beschikbaar voor een werknemer van een organisatie.

Nieuw: U kan deze lijst oproepen voor dossiers die door u of door uw collega's werden ingediend door de uitgebreide zoekvelden te gebruiken:

Zoeken naar openstaande grafische overlappingen

Het resultaat is het overzicht van de aanvragen met grafische overlappingen waarvoor u een volmacht heeft.

De landbouwer kan uiteraard aan meerdere volmachthouders een volmacht gegeven hebben. Hierdoor is het mogelijk dat er ook aanvragen in deze lijst weergegeven worden waarvoor u geen aanvraag heeft ingediend.

U kan deze lijst naar Excel exporteren. Hiervoor klikt u op het Excel icoon Excel icoon. Deze lijst geeft u alle dossiergegevens weer van de aanvragen. Via de kolommen 'eerste indiener' en 'laatste indiener' kan u snel de voor u belangrijke aanvragen selecteren.

Hoe los ik een grafische overlapping op?

Stap 1: Ga na of u het gebruik van het desbetreffende perceel correct heeft aangegeven of u het perceel correct heeft ingetekend

Het gebruik van het perceel moet overeenstemmen met de verschillende mogelijkheden weergegeven in stap 3. Overlappingen kunnen bestaan voor:

  • Gebruik voor mestrechten (in de omschrijving staat 'overlapping op 01/01')
  • Gebruik voor betalingsrechten (in de omschrijving staat 'overlapping op 30/04')
  • Een combinatie van beide (in de omschrijving staat 'overlapping op zowel 01/01 als 30/04')

Mocht u de gegevens wensen te wijzigen dan gaat u verder naar stap 2 en start u een wijzigingsaanvraag op.

Als uw aangifte overeenkomt met het werkelijk gebruik van het perceel, hoeft u niets te wijzigen en is het aan de tegenpartij om de overlapping op te lossen.

Stap 2: Opstarten van een wijzigingsaanvraag

Als landbouwer start u een wijziging van uw verzamelaanvraag via de knop 'wijziging starten' rechtsboven in het scherm.

Stap 3: Oplossen van de grafische overlapping

Perceel werd verkeerd ingetekend

U wijzigt de intekening van het perceel in uw wijzigingsaanvraag.

Het perceel is niet in gebruik voor de activering van de betalingsrechten of de mestrechten, maar enkel voor de hoofdteelt na 30 april

In uw wijzigingsaanvraag wijzigt u de ingebruiknamedatum en de hoofdbestemming van het perceel. De overnamedatum van dit perceel moet gelegen zijn ná 30/04/2021. De hoofdbestemming van het perceel moet I zijn.

Het perceel is in gebruik voor de activering van de betalingsrechten en de mestrechten

In uw wijzigingsaanvraag wijzigt u de overnamedatum en eventueel de hoofdbestemming van het perceel. De overnamedatum van dit perceel moet 01/01/2021 zijn. De hoofdbestemming van het perceel moet A zijn.

Het perceel is in gebruik voor de activering van de betalingsrechten en niet voor de mestrechten

In uw wijzigingsaanvraag wijzigt u de overnamedatum en eventueel de hoofdbestemming van het perceel. De ingebruiknamedatum van dit perceel moet ná 01/01/2021 en ten laatste op 30/04/2021 gelegen zijn. De hoofdbestemming van het perceel moet A zijn.

Het perceel is in gebruik voor de mestrechten en niet voor de activering van de betalingsrechten

In uw wijzigingsaanvraag wijzigt u de overnamedatum en eventueel de hoofdbestemming van het perceel. De ingebruiknamedatum van dit perceel moet 01/01/2021 zijn. De hoofdbestemming van het perceel moet G zijn.

Het perceel is niet in gebruik

U dient een wijzigingsaanvraag in waarbij u het perceel schrapt.

Het perceel is in gebruik zoals aangegeven

U moet geen verdere actie te ondernemen. Het is aan de tegenpartij om de overlapping op te lossen.

Stap 4: Dien de wijzigingsaanvraag in

U dient opnieuw de wijzigingsaanvraag in door rechtsboven op de knop 'Naar indienen' te klikken. Op de indienenpagina klikt u nogmaals op 'Indienen'.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons

Wil u iemand van de infolijn toelaten om mee te kijken? icoon meekijksessie Start een meekijksessie na contact met de infolijn van het e-loket