Overzicht bijlagen

Raadpleeg de Toelichting 2021.

De bijlagen zijn terug te vinden in de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag 2021. De alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag 2021 kan u in de overzichtslijst van al uw dossiers raadplegen door op de pijl te klikken. Ga in de verzamelaanvraag naar de rubriek(en) 'afdrukken' en/of 'bijlagen'.

Afdruk verzamelaanvraag 2021

De afdruk van de verzamelaanvraag 2021 biedt een overzicht van alle gegevens die u hebt ingevuld bij de indiening van de verzamelaanvraag 2021.

Geoptimaliseerde fotoplannen

Deze bijlage biedt u een grafisch overzicht van al uw percelen aan. De percelen worden zoveel als mogelijk gegroepeerd weergegeven.

Online berekening van bemestingsrechten op basis van de verzamelaanvraag

De bemestingsprognose wordt ook voorzien in 2021.

Departement Landbouw en Visserij verbintenis

Dit is enkel van toepassing als u gekozen hebt voor een of meerdere agromilieumaatregel(en). Voor elke aangegane agromilieumaatregel wordt er automatisch een informatie fiche opgeladen.

Door u opgeladen bijlagen

Bijkomende documenten die u hebt opgeladen verschijnen ook in de lijst van bijlagen bij uw ingediende verzamelaanvraag.

Grafische conflicten

Dit document bevat informatie over percelen die overlappen met percelen van andere landbouwers. Naast het fotoplan van de overlapping, weergegeven met een rode arcering, vindt u in deze bijlage ook bijkomende administratieve gegevens over het betrokken perceel.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.