Gewasdiversificatie e-loket

Op deze pagina:

Raadpleeg de bijbehorende rubriek in de Toelichting 2021 voor meer inhoudelijke informatie.

Hoe werkt de pagina Gewasdiversificatie?

Op het scherm worden onder elkaar twee tabellen weergegeven: 'overzicht oppervlaktes bouwland' en 'overzicht aangegeven teeltgroepen gewasdiversificatie'.

In het 'overzicht oppervlaktes bouwland' wordt aangegeven hoeveel uw totale oppervlakte bouwland bedraagt. Als deze tussen de 10 ha en meer en 30 ha ligt, wordt in deze tabel aangegeven hoeveel 75% hiervan bedraagt. Als uw oppervlakte bouwland meer dan 30 ha is, wordt in de tabel aangegeven hoeveel 75% én hoeveel 95% daarvan bedraagt.

In het 'overzicht aangegeven teeltgroepen gewasdiversificatie' wordt per teeltgroep een samenvatting gegeven van alle percelen in gebruik op 15/05/2021 die een potentieel subsidiabele hoofdteelt hebben. Opgelet, een perceel waarvoor een grafische overlapping bestaat met een andere landbouwer wordt ook meegenomen in deze samenvatting. Op basis van het hier opgenomen percentage wordt bepaald of u wel of niet voldoet aan de vereisten voor gewasdiversificatie onder vergroening (zie fiche Vergroening - gewasdiversificatie).

De tabel bevat volgende kolommen (kolommen zijn sorteerbaar door op de kolomtitel te klikken):

 • Teeltgroep, de Nederlandse benaming van de groep gewasdiversificatie wordt getoond als er minstens één perceel is aangegeven met een teelt die onder deze groep valt en:
  • De teelt combineerbaar is met de hoofdbestemming 'A';
  • Geen gespecialiseerde productiemethode SGM, NPO, CON, CIV of LOO is opgenomen voor het perceel;
  • Het perceel geen status 'BG (blijvend grasland onder vergroening)' heeft.
 • Totale oppervlakte gewasdiversificatie (ha) (per teeltgroep: som van de referentieoppervlakte van de detailrijen van de percelen);
 • verhouding tov bouwland (%).

Het integrale overzicht gewasdiversificatie (tabel 'overzicht aangegeven teeltgroepen gewasdiversificatie') wordt eveneens opgenomen op de afdruk van de verzamelaanvraag onder de titel 'vergroening'.

De geselecteerde rij in de tabel 'aangegeven teeltgroepen gewasdiversificatie' (standaard is de eerste rij geselecteerd) kan worden opengeklapt door op het pijltje te klikken. Daarna worden de perceeldetails weergegeven met volgende kolommen:

 • Perceelnummer;
 • Perceelnaam;
 • Aangegeven oppervlakte (ha);
 • Referentieoppervlakte (ha);
 • Teeltpercentage;
 • Oppervlakte gewasdiversificatie (ha);
 • Hoofdteelt, 2de, 3de of 4de gecombineerde teelt (de teelt wordt getoond indien er minstens één is aangegeven met deze teelt).

Hoeveel gewassen moet u telen om te voldoen aan de gewasdiversificatie?

De oppervlakte bouwland bepaalt hoeveel gewassen u moet telen:

 • Een landbouwer met minder dan 10 ha bouwland is vrijgesteld voor gewasdiversificatie;
 • Een landbouwer met tussen 10 ha en meer en 30 ha bouwland zal minstens 2 gewassen (= 2 teeltgroepen) moeten telen waarvan de eerste hoofdteelt niet meer dan 75% mag beslaan van het totale areaal bouwland;
 • Een landbouwer met 30 ha en meer bouwland zal minstens 3 gewassen (= 3 teeltgroepen) moeten telen waarvan de eerste hoofdteelt niet meer dan 75% mag beslaan van het totale areaal bouwland en de twee belangrijkste teelten samen niet meer dan 95%.

Voorbeelden:

 1. Landbouwer A geeft 3 ha grasland dat status 'BG' heeft en 9 ha bouwland aan in zijn verzamelaanvraag. Deze landbouwer bezit minder dan 10 ha bouwland en is daarom vrijgesteld voor gewasdiversificatie.
 2. Landbouwer B geeft 1 ha grasland dat status 'BG' heeft en 11 ha bouwland aan in zijn verzamelaanvraag. Deze landbouwer bezit meer dan 10 ha bouwland en zal 2 verschillende gewassen moeten telen waarvan de grootste teelt minder dan 75% beslaat van zijn areaal bouwland.
  Voorbeeld gewasdiversificatie met 2 Verschillende gewassen
 3. Landbouwer C geeft 30 ha grasland dat status 'BG' heeft, 5 ha blijvende teelten (BT) en 50 ha maïs aan in zijn verzamelaanvraag. Deze landbouwer bezit meer dan 30 ha bouwland (maïs) en zal dus naast maïs nog twee bijkomende gewassen moeten inzaaien. Maïs wordt beschouwd als de eerste teelt en mag dus een maximum oppervlakte innemen van 37.5 ha (minder dan 75%). De oppervlakte van de eerste teelt (maïs) en de tweede teelt mag niet groter zijn dan 47.5 ha (minder dan 95%).
  Voorbeeld gewasdiversificatie met 3 verschillende gewassen

Hoe kan u de gegevens van dit scherm wijzigen?

De gegevens in dit scherm zijn afhankelijk van de velden die ingevuld worden op de pagina's 'percelen' en 'perceeldetail'. Met andere woorden, dit scherm kunt u niet aanpassen.

Waar vindt u meer informatie?

Voor bijkomende informatie richt u zich tot de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

Lees alvast meer over de Vergroeningspremie.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.