EVENT: Veetournee 2022 (Geel - GEANNULEERD)

Datum: 
24/05/2022

 • 24 mei 2022, Thomas More Kempen vzw, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

  Beste geïnteresseerde,
  Veetournee 2022 te Geel wordt geannuleerd wegens onvoldoende inschrijvingen om dit te laten doorgaan.
  Veetournee Kortijk op 7 juli 2022 blijft op de planning, dus van harte welkom om daar deel te nemen (schrijf in dat geval opnieuw in, de inschrijvingen worden volgende week terug geopend).
  Voor het geval dit omwille van tijdstip of locatie voor u niet haalbaar is, dan voorzien we van sommige sessies opnames die we u nog zullen bezorgen.

  Met excuses voor het ongemak,
  Team Sectoradvies

 • 7 juli 2022, Vives, Campus Kortrijk, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Beide studiedagen duren een volledige dag en hebben hetzelfde programma.

 

In de kijker:
Plenaire sessie mentaal welbevinden

We streven allemaal geluk na, maar soms lijkt dit moeilijk te verzoenen met de uitdagingen die een complexe samenleving oplegt. Landbouwers, veehouders in het bijzonder, ervaren vaak zware mentale druk die hun welbevinden in gevaar dreigt te brengen. In de geluksdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven is de kennis over welbevinden op een informatieve en inspirerende manier vormgegeven. Laat je inspireren en informeren door de ervaren lesgevers. Wie graag zelf aan de slag gaat kan via de website geluksdriehoek.be de bouwstenen van de geluksdriehoek zelf verkennen.

Namiddagsessies voor varkenshouders zullen gaan over speenmanagement en de (on)mogelijkheden om vleesvarkens te voederen zonder gebruik te maken van soja-eiwit. Voor rundveehouders is er keuze uit sessies over de inpassing van veldbonen in een melkveerantsoen en over het gebruik van melkveetools. Er is ook een algemene sessie over de mogelijkheden van kleine windmolens op landbouwbedrijven en een gemeenschappelijke sessie over de geschiktheid van varkens en runderen voor transport.

Programma

9.30u – 10.00u Welkom met koffie en cake

10.00u – 12.00u Plenaire sessies 

 • Geluk zit in een klein driehoekje (door Willy Wuyts (Geel) en Leen Ballieu (Kortrijk))
 • Het actieplan welbevinden (Departement Landbouw en Visserij)

12.00u – 13.00u  Netwerklunch

13.00u – 15.30u: Parallelle sessies

In de parallelle, thematische sessies delen experten uit de sector hun kennis en expertise. In de namiddag kun je maximaal twee sessies uit deze reeks volgen:

 1. Optimaal speenmanagement (DGZ – Caroline Bonckaert (Geel) en Inagro – Nathalie Nollet (Kortrijk)) varken *
 2. Sojavrije varkens? (PVL – Sander Palmans) varken *
 3. Kleine windmolens op landbouwbedrijven (Enerpedia/Boerenbond – Laurens Vandelannoote (Geel) en Enerpedia/Inagro – Pieter Vercruysse (Kortrijk)) varken rund
 4. Getoaste veldbonen in een melkveerantsoen: resultaten van een voederproef, waarbij soja gedeeltelijk vervangen werd door veldbonen (Hooibeekhoeve - Nick Rutten) rund *
 5. Nieuwe tool helpt de melkveehouder snel en beredeneerd kiezen voor het juiste rietje! (Boerenbond – Patrick Meulemeester (Geel) en  ILVO/Rundveeloket - Matthieu Frijlink (Kortrijk)) rund *
 6. Geschiktheid voor transport: varkens en runderen (KULeuven – Jos Van Thielen) varken rund

* Deze sessies zijn gebaseerd op de resultaten van demo- en EIP-projecten betoelaagd door de Vlaamse Overheid en de Europese Unie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Inschrijven

Deelname en lunch zijn gratis maar inschrijven is verplicht en kan tot twee dagen voor de betreffende datum. Vergeet niet de locatie (Geel of Kortrijk) te kiezen en uw  voorkeuren voor de parallelle sessies aan te geven. Bent u ingeschreven maar kunt u onverwachts toch niet deelnemen, laat dat minstens twee dagen voordien weten.

inschrijvingsknop

Meer informatie

sectoradvies@lv.vlaanderen.be

T +32 9 276 28 61 (algemeen)| GSM +32 473 83 70 58 (Suzy Van Gansbeke)

 

 

Deze veetournee wordt mede georganiseerd door

 PC Rundvee        PC Varkens               

en in samenwerking met

vives hogeschool      boerenbond        algemeen boerensyndicaat     

ILVO     varkensloket        rundveeloket  

inagro Hogeschool Gent     DGZ samen voor gezonde dieren    

Provincie Antwerpen Hooibeekhoeve Thomas More   enerpedia   

   broederscholen Biotechnische & Sport St-Niklaas    KU Leuven   PVL    universiteit Gent

Veetournee is een initiatief van het Departement Landbouw en Visserij. Het is een terugkerend netwerkevent dat de Vlaamse veehouders (en andere ketenpartners) informeert, sensibiliseert en activeert met betrekking tot actuele landbouwthema’s.