Tekst filmpje e-loket Landbouw en Visserij

Samenvatting

4 landbouwers getuigen over hun ervaringen met het e-loket.

Personages: Landbouwers Bart, Dirk en Marleen, Joris.

Locatie: Hun respectieve landbouwbedrijven.

Verhaal

Het logo e-loket en de url (www.landbouwvlaanderen.be) verschijnen.

We zien de landbouwers aan het werk op hun computer en enkele beelden van de bedrijven. Eerst Bart, melkveehouder. Daarna Dirk en Marleen, ook melkveehouders. Dan Joris, vleesvee- en varkenshouder.

Voice-over: Via het e-loket kunnen land- en tuinbouwers online hun bedrijfs- en betalingsgegevens raadplegen. Ze kunnen ook elektronisch de verzamelaanvraag indienen of zoogkoeienpremie en melkquotum aanvragen. Steeds meer landbouwers geraken overtuigd van de vele voordelen die het e-loket hen biedt.

Waarom gebruiken zij het e-loket?

1. Het e-loket is altijd beschikbaar

Dirk: Je kan daar elke minuut van de dag naartoe. Wij gaan ernaar toe in een rustige periode, als het eens niet druk is buiten, het is eens slecht weer of een kalme periode... Je gaat er wat op gaan werken, je hebt je voorbereidingen gemaakt, je weet wat je op welk perceel gaat zaaien dat jaar. Heb je niet gedaan die dag? Dan kan je gewoon de dag erna verder doen. Of de week erna, dat maakt allemaal niet uit.
Als je maar binnen de termijn ingestuurd hebt, is het allemaal goed.

2. Het e-loket voert foutencontrole uit vóór het indienen

Bart: Het grote voordeel is ook dat alle mogelijke fouten kunnen gecontroleerd worden vooraleer er ingediend wordt.

Marleen: Als je het perceel afgewerkt hebt, zie je direct of er een fout ingeslopen is of niet. Je bent gerust als je geen opmerkingen krijgt.

Joris: Het is toch belangrijk dat er geen fouten zijn, anders krijg je later sancties. Dus met het e-loket worden er al heel wat fouten die anders kunnen gemaakt worden uitgesloten.

3. Snelle bevestiging geeft zekerheid over correcte aangifte

Joris: Ook ben je zeker van de indiening. Enkele minuten nadat je je aanvraag ingediend hebt, krijg je een mail terug waarop de bevestiging komt dat het ingediend is. Vroeger moest je naar de post gaan met een aangetekende zending. Maar dan moet je toch nog hopen dat die aangetekende zending toekomt. Je kan dat later wel bewijzen, maar ja.
Nu, met het e-loket, ben je 10 minuten nadat je het ingediend hebt zeker dat het aangekomen is op de buitendienst. Dat geeft toch een geruststelling.

Bart: Bij het e-loket is ook mijn e-mailadres bekend. Zo wordt ik op tijd verwittigd wanneer de campagne start. Ook enkele dagen voor het einde van de campagne krijg ik nog een verwittigingsmail indien mijn aanvraag niet ingediend zou zijn. En bij het indienen zelf krijg je dan ook nog een bevestigingsmail dat mijn aanvraag effectief aangekomen is bij de juiste dienst. Dat is voor mij een hele geruststelling natuurlijk.

4. Het e-loket schept overzicht, het is een digitaal archief

Marleen: Het e-loket is eigenlijk een archief van alle papieren die we vroeger afzonderlijk hadden, die staan nu allemaal centraal op het e-loket.

Bart: Wat er ook een groot voordeel is, is dat we op latere tijdstippen onze aanvraag - die we al ingediend hebben - kunnen raadplegen voor andere zaken, zoals mestbankgegevens en zo. Als er dan iemand komt om gegevens op te vragen, kunnen wij dat heel snel op het e-loket gaan bekijken of afdrukken en meegeven.

5. Intekenen van percelen is eenvoudig

Dirk: Wie moet er een keer geen perceel splitsen, wie heeft er een keer geen nieuw perceel, en als je dan via de computerkaarten kunt gaan intekenen en gaan wijzigen, dan is dat heel gemakkelijk. Je moet geen fotoplan meer gaan nasturen, dat zou je anders ook weer moeten opvragen... Het is eigenlijk heel gemakkelijk.

Joris: Je hebt de perceelsgrenzen van het jaar ervoor, soms moet je wijzigen, maar niet veel. Eenmaal het het eerste jaar alles ingegeven is, kan je er heel makkelijk mee werken.

6. Werken met het e-loket is vrij makkelijk te leren

Dirk: De eerste maal is het altijd een beetje moeilijk, het is altijd een beetje oefenen. Maar al durvende speel je er op den duur mee. Je raakt er verder en verder in, maar ja, je moet het durven gebruiken. Het is een vrij makkelijk systeem als je het een beetje kent. Natuurlijk, elk jaar is het even kijken hoe je terug moet opstarten waar wat zit, maar een keer je bezig bent, is het een vlotte manier van werken.

Marleen: Het is eventjes wennen, maar als je niet bang bent van een computer en je klikt ergens op, zolang er niets verzonden is, kan er niets mislopen.

7. Efficiënte ondersteuning bij problemen

Joris: Op de buitendienst kunnen we steeds terecht tijdens de werkuren, en er worden ook informatievergaderingen gegeven, zodat als er ergens een probleem is, dat we het altijd kunnen vragen. Maar meestal is dat niet nodig, want je kan op een helpfunctie klikken en dan geraak je er meestal wel uit.

Marleen: Wanneer we er zeker niet aan uitkunnen, kunnen ze via netviewer onze computer overnemen en ons verder helpen. Dat is ook makkelijk, dan kan je zien wat er verkeerd liep en hoe we het de volgende keer moeten doen.

Conclusies

Joris: Het is toch wel een handiger administratieve vereenvoudiging dan dat je plannen moet beginnen intekenen met een rode balpen en zo. Het is op de computer, je krijgt direct de oppervlakte, ... Iemand die zelf zijn aanvraag indient en een beetje met de computer overweg kan, heeft er alle voordeel bij om er direct mee te beginnen.

Marleen: Als je via e-loket je gegevens doorgeeft, worden de toeslagrechten veel vroeger uitbetaald. Dat vind ik ook een groot pluspunt.

Dirk: Je spaart er zoveel moeilijke dingen mee uit: papieren intekenen, alles op gaan schrijven en gaan doen... Iedereen kan met de computer gaan werken de dag van vandaag. Het is een kwestie van durven, ze moeten gewoon een keer gaan oefenen op het oefenloket en ge moet ze... ze moeten zichzelf overtuigen, ik moet ze niet overtuigen, ze moeten zichzelf overtuigen van het gemak van het systeem, en dat je daarna zeker bent dat als je het ingediend hebt, dat het juist is.

Bart: Gewoon, het is makkelijker, ge zijt geruster, minder fouten en ge verspilt geen papier.

Speel op zeker, gebruik het e-loket.