Elektronisch loket Landbouw en Visserij

website (nieuw venster): E-loket Landbouw en Visserij

Op deze pagina: Wat - Voor wie? - Gegevens raadplegen en aanpassen - Aanvragen indienenMijn volmachten - Mijn berichtenVeiligheid verzekerd - Maatwerk - Beschikbaarheid - Blik achter de schermen -  Meer informatie


Tekst van dit filmpje

Wat?

Het e-loket Landbouw en Visserij laat toe om van thuis uit uw steunaanvragen elektronisch te beheren en in te dienen en uw dossiers of documenten te raadplegen. Daarenboven begeleidt het e-loket u bij het invullen van deze aanvraagformulieren en spoort ook eventuele fouten in uw aanvraag automatisch op. Hierdoor wordt het risico op sancties door een verkeerd ingevulde aanvraag sterk verminderd. Het financieel steunverlies bij elektronische aanvragen ligt 50% lager dan bij de papieren aanvragen.

De computer denkt met u mee!

Voor wie?

Het e-loket is toegankelijk voor:

 • Klanten (land- en tuinbouwers, scholen, zorginstellingen,...) die geregistreerd zijn bij het Departement Landbouw en Visserij;
 • derden (gezinsleden, landbouwconsulenten, enzovoort) die via een volmacht acties op het e-loket uitvoeren in naam van een klant van het Departement Landbouw en Visserij.
  Meer informatie over het verlenen van volmachten vindt u op de help-pagina van het e-loket in de rubriek ‘Volmachten’ links op de pagina.

Gegevens raadplegen en aanpassen

Via het e-loket kunt u als geregistreerde klant snel een overzicht krijgen van allerlei historische en recente bedrijfs- en betalingsgegevens van uw landbouwbedrijf. Op die manier krijgt u zicht op hoe uw bedrijf doorheen de jaren evolueert.

Identificatiegegevens

Binnen deze rubriek kunt u de volgende zaken vinden:

 • uw bedrijfsgegevens (bijvoorbeeld naam, klantnummer, adres,…);
 • uw contactgegevens zoals e-mailadres, telefoon-, fax- en gsm-nummer, die u kan aanvullen of aanpassen;
 • gegevens van uw beherende buitendienst (bijvoorbeeld adres, e-mailadres,…);
 • gegevens van uw exploitaties (bijvoorbeeld adres, beslagnummer(s),…).

Premierechten en betalingsrechten

Deze rubriek geeft onder andere de volgende zaken weer:

 • historische en actuele  premierechten voor zoogkoeien;
 • een overzicht van uw betalingsrechten, status van een dossier voor overdracht van betalingsrechten en notificatie bij afhandeling van het dossier.

Afrekeningen en betalingsgegevens

Deze rubriek bevat:

 • een overzicht van uw controleverslagen (vanaf oktober 2013);
 • een overzicht van uw afrekeningen;
 • een overzicht van uw betalingen per jaar voor belastingaangifte;
 • een overzicht van uw betalingen uitgevoerd in een door u gekozen periode of van een geselecteerde steunmaatregel.

Mijn volmachten

U kunt als geregistreerde klant altijd een volmacht verlenen aan iemand anders (een familielid, een landbouwconsulent, …) om acties op het e-loket uit te voeren in uw naam. Deze volmachten kan u volledig zelf beheren op uw e-loket. Meer informatie hierover vindt u op de help-pagina van het e-loket in de rubriek ‘Volmachten’ links op de pagina.

Mijn berichten

Het Departement Landbouw en Visserij gebruikt het e-loket om op een elektronische en veilige manier met u te communiceren:

 • algemene berichten en persoonlijke berichten;
 • berichten specifiek rond de afwerking van uw dossier;
 • berichten specifiek over percelen door u in gebruik.

Aanvragen indienen

U kunt de volgende aanvragen op het e-loket vinden:

Voor de land- en tuinbouwer:

 • Verzamelaanvraag
 • Aanvraag voor verbintenissen in kader van agromilieumaatregelen
 • Aanvraag tussenkomst Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
 • Aanvraag voor zorgboerderijen
 • Aanvraag voor ‘advies op maat’ (KRATOS)
 • Aanvraag deelname verklaring voor zoogkoeien
 • Aanvraag overdracht betalingsrechten
 • ...

U kunt deze elektronische aanvraagformulieren zelf invullen en indienen, maar u kunt hiervoor ook een volmacht verlenen.

Voor de scholen:

Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn de subsidiemaatregelen 'Tutti Frutti' en 'Melk op school' samengevoegd tot een nieuwe maatregel.
Om deel te kunnen nemen dient u een erkenningsaanvraag in te vullen.

 • Erkenningsaanvraag voor schoolfruit, -groenten en –melk;
 • Steunaanvraag voor schoolfruit, -groeten en - melk;
 • Hernieuwing erkenningsaanvraag voor schoolfruit (instappers)

Veiligheid verzekerd

Omdat het uiterst belangrijk is dat de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens op het e-loket worden gewaarborgd, moet u zichzelf aanmelden via uw elektronische identiteitskaart (eID) en een eID-kaartlezer. Uw persoonlijke gegevens zijn bijgevolg enkel zichtbaar voor uzelf en voor personen die u een volmacht hebt gegeven.
Meer informatie over het gebruik van uw eID en kaartlezers vindt u op de help-pagina van het e-loket in de rubriek ‘Hoe kan ik op het e-loket’ links op de pagina.

Maatwerk

Bij de uitbouw van het e-loket werden  land- en tuinbouwers en landbouwconsulenten rechtstreeks betrokken. Ze hebben de verschillende toepassingen op het e-loket  uitgetest en er feedback over geven. Ook voor nieuwe zaken op het e-loket vragen we nog regelmatig feedback aan land- en tuinbouwers en landbouwconsulenten. Op die manier zijn we zeker dat we een product creëren dat volledig op maat van de klant is gemaakt.

Beschikbaarheid

Het e-loket Landbouw en Visserij is 7 dagen op 7 van thuis uit beschikbaar. Voor de zaken die u op het e-loket kunt vinden, bent u dus niet langer gebonden aan de openingsuren van uw buitendienst of aan de werkingstijden van de Post.

Blik achter de schermen

screenshot van hoe het e-loket LV er in de praktijk uitziet (meer bepaalde aanduiden van percelen)

Cartoon e-loket: Frans, halfdrie 's nachts is te vroeg om de koeien te melken...; Ik weet het, maar ik ga even naar het e-loket

Meer informatie