Over het e-loket

Website: e-loket Landbouw en Visserij

Op deze pagina:


Tekst van dit filmpje

Wat?

Het e-loket Landbouw en Visserij laat toe om van thuis uit uw steunaanvragen elektronisch te beheren en in te dienen en uw dossiers of documenten te raadplegen. Het e-loket Landbouw en Visserij is 7 dagen op 7 van thuis uit beschikbaar. Voor de zaken die u op het e-loket kunt vinden, bent u dus niet langer gebonden aan de openingsuren van uw buitendienst of van de post. Bovendien begeleidt het e-loket u bij het invullen van deze aanvraagformulieren en spoort ook eventuele fouten in uw aanvraag automatisch op. Hierdoor wordt het risico op boetes door een verkeerd ingevulde aanvraag sterk verminderd. Het financieel steunverlies bij elektronische aanvragen ligt 50% lager dan bij de papieren aanvragen.

De computer denkt met u mee!

Voor wie?

Het e-loket is toegankelijk voor:

 • Klanten (land- en tuinbouwers, scholen, zorginstellingen,...) die geregistreerd zijn bij het Departement Landbouw en Visserij;
 • Derden (gezinsleden, landbouwconsulenten, enzovoort) die via een volmacht acties op het e-loket uitvoeren in naam van een klant van het Departement Landbouw en Visserij.
  Meer informatie over het verlenen van volmachten vindt u op de help-pagina van het e-loket in de rubriek Klantgegevens en volmachten links op de pagina.

Als u het e-loket wilt gebruiken, moet u als gebruiker het gebruikersreglement vooraf volledig goedkeuren, en verbindt u er zich toe het na te leven. Als u dat niet doet, krijgt u geen toegang tot het e-loket.

Wat kan ik indienen?

 • verzamelaanvragen
 • aanvragen voor het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) inclusief PDPO III
 • aanvragen voor agromilieumaatregelen
 • aanvragen in kader van de betalingsrechten
 • aanvragen voor deelname aan de zoogkoeienpremie
 • aanvragen voor de premie voor de productie van vleeskalveren
 • inschrijving boslandbouwsystemen (agroforestry)
 • voor vormingscentra: aanvragen voor subsidie voor naschoolse vorming
 • voor zorgboerderijen: aanmelding, overeenkomst en registraties
 • voor schoolfruit: erkenningsaanvraag, steunaanvraag en de aanvraag voor instappers
 • aanvragen voor invoer- en uitvoercertificaten (AGRIM/AGREX) en voor rechten tot invoer
 • ...

Afhankelijk van de aanvraag, is het wel of niet mogelijk om de aanvraag via het e-loket te wijzigen nadat ze is ingediend.

Voor een aanvraag die wordt ingediend via het e-loket, geldt dezelfde uiterste indieningsdatum als voor de aanvraag die op papier wordt ingediend. Als de uiterste indieningsdatum van een aanvraag verstreken is, en er staat toch nog een aanvraag in behandeling (nog niet ingediend), dan wordt deze aanvraag ontoegankelijk gemaakt of wordt het indienen ervan onmogelijk gemaakt door een blokkerende opmerking.

U kan steeds uw ingediende aanvragen raadplegen in het overzicht van uw ingediende aanvragen onder de tegel van de toepassing of via de tegel 'Mijn dossiers'.

Hoe vind ik mijn weg op het e-loket?

De pagina die u te zien krijgt na het aanmelden op ons e-loket, is het startscherm. Dit verleent toegang tot alle andere tegels en schermen op het e-loket.

Via dit startscherm kan u doorklikken tot alle informatie en schermen op het e-loket. De informatie werd voor uw gemak onderverdeeld in tegels. Deze tegels zijn ingedeeld in themategels en overkoepelende tegels.

Startscherm in een nieuw jasje

Themategels

Themategels geven telkens toegang tot een thema, aanvraag, of domein van het Departement Landbouw en Visserij (bijvoorbeeld uw Verzamelaanvraag, VLIF, Zoogkoeienquotum, …).

Deze themategels vindt u op het centrale gedeelte van het startscherm, en zien er als volgt uit:

Verzamelaanvraag tegel

VLIF tegel

Zoogkoeien tegel

Doordat alle tegels meteen op het startscherm verschijnen, verdwijnt de tegel 'Meer aanvragen …'. Alle tegels op het startscherm worden bovendien alfabetisch gerangschikt. Zo krijgt elke tegel een logische plaats, en hoeft u niet lang te zoeken naar uw aanvraag of dossier.

Overkoepelende tegels

Overkoepelende tegels geven toegang tot thema-, aanvraag- of domeinoverkoepelende zaken. Bijvoorbeeld uw berichten, klantgegevens, betalingen en controles, dossiers en documenten.

Deze overkoepelende tegels vindt u rechts op het startscherm, en zien er als volgt uit:

Overkoepelende tegels

Een kort overzicht van alle overkoepelende tegels:

 • Via de tegel Mijn berichten kunt u al uw communicatie met het Departement Landbouw en Visserij raadplegen. Alle berichten die u ontving en zult ontvangen vindt u hier terug. Dit stond vroeger in de groene balk bovenaan de pagina.
 • De tegel Identificatie huist al uw identificatiegegevens waar het departement kennis van heeft (naam, voornaam, adres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)) net als uw volmachten en rechten.
 • Betalingen en controles is de tegel waar u o.a. al uw afrekeningen, verwittigingsbrieven, overzichten per jaar (voor belastingaangifte), overzichten van betalingen en controlerapporten terugvindt.
 • In uw archief vindt u al uw dossiers terug. Later zult u hier ook al uw documenten kunnen raadplegen.

De tegel 'Mijn bedrijfsgegevens' bestaat niet langer. Deze was doorheen de jaren uitgegroeid tot een zeer grote, maar onoverzichtelijke tegel, waardoor hij niet altijd goed te vinden was op ons e-loket. Hieraan komen we tegemoet met deze overkoepelende tegels, doordat deze tegels ook een vaste plaats kennen, en altijd zichtbaar zijn.

Tips bij het gebruik van het e-loket

Het linker navigatiemenu is wegklapbaar. U kiest zelf om het menu wel of niet weg te klappen om meer scherminhoud te scheppen.

Verbergen van het menu: klik op het pijltje:

wegklappen menu

Openen van het menu: klik ergens in de verticale menubalk

openklappen menu

Verbergen van het menu: klik willekeurig op het scherm buiten het menu

Vastpinnen van het menu: klik op het pijltje: het menu blijft opnieuw zichtbaar:

vastpinnen menu

Op kleine schermen (kleiner dan een laptop) zal het menu standaard weggeklapt worden en kan deze niet vastgepind worden met het menu zichtbaar. Hier werd voor optimaal gebruik van scherminhoud gekozen.