Over het e-loket

Website: e-loket Landbouw en Visserij

Op deze pagina:

Hoe vind ik mijn weg op het e-loket?

De pagina die u te zien krijgt na het aanmelden op ons e-loket, is het startscherm. Dit verleent toegang tot alle andere tegels en schermen op het e-loket.

Via dit startscherm kan u doorklikken tot alle informatie en schermen op het e-loket. De informatie werd voor uw gemak onderverdeeld in tegels. Deze tegels zijn ingedeeld in themategels en overkoepelende tegels.

Startscherm in een nieuw jasje

Themategels

Themategels geven telkens toegang tot een thema, aanvraag, of domein van het Departement Landbouw en Visserij (bijvoorbeeld uw Verzamelaanvraag, VLIF, Zoogkoeienquotum, …).

Deze themategels vindt u op het centrale gedeelte van het startscherm, en zien er als volgt uit:

Verzamelaanvraag tegel

VLIF tegel

Zoogkoeien tegel

De tegels op het startscherm zijn alfabetisch gerangschikt.

Overkoepelende tegels

Overkoepelende tegels geven toegang tot thema-, aanvraag- of domeinoverkoepelende zaken. Deze overkoepelende tegels vindt u rechts op het startscherm, en zien er als volgt uit:

Overkoepelende tegels

Een kort overzicht van alle overkoepelende tegels:

  • Via de tegel Mijn berichten kunt u al uw communicatie met het Departement Landbouw en Visserij raadplegen. Alle berichten die u ontving en zult ontvangen vindt u hier terug. Dit stond vroeger in de groene balk bovenaan de pagina.
  • De tegel Identificatie huist al uw identificatiegegevens waar het departement kennis van heeft (naam, voornaam, adres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)) net als uw volmachten en rechten.
  • Betalingen en controles is de tegel waar u o.a. al uw afrekeningen, verwittigingsbrieven, overzichten per jaar (voor belastingaangifte), overzichten van betalingen en controlerapporten terugvindt.
  • In uw archief vindt u al uw dossiers terug.

Responsive en compact e-loket

Het linker navigatiemenu is wegklapbaar. U kiest zelf om het menu wel of niet weg te klappen om meer scherminhoud te scheppen.

Verbergen van het menu: klik op het pijltje:

wegklappen menu

Openen van het menu: klik ergens in de verticale menubalk

openklappen menu

Verbergen van het menu: klik willekeurig op het scherm buiten het menu

Vastpinnen van het menu: klik op het pijltje: het menu blijft opnieuw zichtbaar:

vastpinnen menu

Op kleine schermen (kleiner dan een laptop) zal het menu standaard weggeklapt worden en kan deze niet vastgepind worden met het menu zichtbaar. Hier werd voor optimaal gebruik van scherminhoud gekozen.