Beter Bestuurlijk Beleid

Dankzij het vernieuwingsproject Beter Bestuurlijk Beleid ("BBB") heeft de Vlaamse overheid vanaf 2006 een duidelijker en transparanter uitzicht gekregen. 13 verschillende beleidsdomeinen vormen elk een logisch samenhangend geheel. Het doel was een meer efficiënte, klantvriendelijke en effectieve dienstverlening, democratisch gelegitimeerd, die kan inspelen op nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij trad met BBB officieel in werking op 1 april 2006.

Elk beleidsdomein bestaat uit een aantal vaste elementen.

 • De minister bepaalt het beleid, stuurt de uitvoering, volgt de voortgang, evalueert en corrigeert het beleid als dat nodig is. De contactgegevens van de Vlaamse ministers kunt u vinden op volgende website: www.vlaanderen.be/adressen.
   
 • De strategische adviesraad geeft strategisch advies over de krachtlijnen van het beleid en over nieuwe beleidsmaatregelen. Dit adviesorgaan bestaat overwegend uit vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld. De strategische adviesraad werd opgericht bij decreet maar moet nog in uitvoering worden gesteld.
   
 • De beleidsraad bestaat uit de minister, zijn kabinetschef en de leidinggevenden van de verschillende entiteiten van het beleidsdomein. In dit forum treden het politieke en administratieve niveau in overleg.
   
 • Het departement ontwikkelt mee het beleid. Het staat in voor de voorbereiding en de evaluatie van het beleid, zelden ook voor de uitvoering ervan. Het departement werkt in directe relatie met de minister.
   
 • De Intern Verzelfstandigde Agentschappen (IVA’s) voeren het beleid uit onder het directe gezag en de directe bevoegdheid van de minister, maar beschikken over operationele autonomie.
 • Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA’s) zijn zelfstandige entiteiten die onder verantwoordelijkheid van een raad van bestuur een duidelijk omschreven overheidstaak uitvoeren en input leveren voor het beleid. De minister blijft politieke eindverantwoordelijkheid dragen voor de EVA’s.