Deontologische code

Al onze medewerkers zijn gebonden aan de deontologische code van de Vlaamse overheid. Concreet betekent dit dat u de volgende zaken van ons mag verwachten:

  • we streven naar een professionele dienstverlening waarbij onze klanten zo efficiënt mogelijk verder geholpen worden
  • we behandelen onze klanten en leveranciers in gelijke gevallen op dezelfde manier
  • we zijn loyaal aan de wet- en regelgeving. Zo nemen we steeds alle maatregelen in kader van de bio-veiligheid in acht
  • we discrimineren niet en laten onze persoonlijke voorkeuren of belangen niet meespelen in ons werk 
  • om alle schijn van partijdigheid te vermijden, kunnen wij geen giften of uitnodigen aanvaarden 
  • we gebruiken publieke middelen zuinig, eerlijk, efficiënt en effectief en behandelen ze als een goed huisvader
  • we zijn maximaal transparant in het delen van informatie, maar respecteren de geheimhoudingsplicht voor vertrouwelijke informatie

We hopen dat elke samenwerking met onze klanten steeds vlot kan verlopen & dat we mogen rekenen op een goede samenwerking. Heb je toch een klacht over hoe de samenwerking is verlopen, lees dan hier wat je kan doen.