Digitalisering en Organisatie

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 78 04 | sonia.veireman@lv.vlaanderen.be

Afdelingshoofd: TIM AMPE

Opdrachten

De afdeling Digitaliserig en Organisatie behoort zowel tot het departement als tot het Vlaams Betaalorgaan en staat in voor:

 • de coördinatie en de uitvoering van het organisatie- en hr-beleid, met inbegrip van risicomanagement, als dat niet opgenomen wordt door de informatieveiligheidsconsulent en de interne controle.
  Geïntegreerd risicomanagement is het proces van identificatie, evaluatie, beheersing en communicatie van risico's vanuit een geïntegreerd en organisatiebreed perspectief;
 • de coördinatie en de uitvoering van het logistieke beleid met inbegrip van de aankoop van logistiekgerelateerde producten en diensten, behalve de aankoop van producten en diensten die via declaratie verloopt;
 • de coördinatie van het informatiebeleid, met inbegrip van archiefbeleid, en het voeren van informatiemanagement;
 • de coördinatie van het databeleid, datamanagement;
 • het beheer van de identificatie;
 • het kennismanagement van de ondersteunende aangelegenheden en de ondersteuning van het kennismanagement van de materieaangelegenheden;
 • de coördinatie en de uitvoering van het IT-beleid, met inbegrip van de aankoop van ICT-gerelateerde producten en diensten;
 • de communicatie;
 • het financiële beheer;
 • de ondersteuning van de secretaris-generaal bij de bevoegdheden;
 • de Interne Audit;
 • de ondersteuning van de secretaris-generaal bij haar coördinatorrol in de buitendiensten.

Structuur

De afdeling Digitalisering en Organisatie is zowel onderdeel van het departement Landbouw en Visserij als van het Vlaams Betaalorgaan, en bestaat uit volgende diensten:

 • Dienst Organisatie- en HR-beleid (Leen Bas)
 • Dienst Financiën (Jan Duerloo)
 • Dienst Communicatie (Nele Vanslembrouck)
 • Dienst Informatie en Digitalisering (Lieve Van Geldre)
 • Dienst Klanten en Data (Katleen Butaye)
 • Dienst Exploitatie (Johan Vrijders)
 • Dienst Ontwikkeling (Frank Vlieghe)
 • Dienst SAS: IT-Standaarden, -Architectuur en -Security (Jan Jacobs)
 • Dienst Interne Audit (Lieve Vleurick)

Organogram Digitalisering en Organisatie