Dier

Eenheid Dier

 • verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek in de rundvee-, varkens- en pluimveehouderij in de domeinen 'functionele dierenvoeding ' en 'veehouderij en dierenwelzijn';
 • voert dienstverlenende onderzoeksactiviteiten uit omtrent veevoeding en nutritionele waarde van dierlijke eindproducten;
 • verricht wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de visserijbiologie, de aquacultuur en restocking, het technisch visserijonderzoek en de kwaliteit van het mariene milieu en zijn biologische producten.

afdelingshoofd: Bart Sonck

 • Rundvee-, Varkens- en Kleinveehouderij
  Scheldeweg 68 - 9090 Melle (wegbeschrijving)
  Tel. 09 272 26 00 - Fax 09 272 26 01

 • Aquatisch milieu en kwaliteit
  Ankerstraat 1 - 8400 Oostende (wegbeschrijving)
  Tel. 059 34 22 50 - Fax 059 33 06 29

 • Visserij en aquatische productie
  Ankerstraat 1 - 8400 Oostende (wegbeschrijving)
  Tel. 059 34 22 50 - Fax 059 33 06 29

Meer informatie over de Eenheid Dier (website ILVO, nieuw venster).