Landbouw en Maatschappij

Eenheid Landbouw en Maatschappij

  • heeft als missie op wetenschappelijke basis maatschappelijke keuzen rond een duurzame en competitieve Vlaamse landbouw en visserij aan te bieden en te verhelderen;
  • ondersteunt door haar onderzoeksactiviteiten (opgedeeld in integratie, transitie en ruimte) het beleid, het onderzoek in de andere ILVO-eenheden en de landbouwsector in het algemeen;
  • doet spin-off naar monitoringsopdrachten en geeft advies over beleidsvraagstukken;
  • coördineert het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en Voeding;
  • neemt deel aan diverse klankbordgroepen en treedt op als lector van beleidsvoorbereidende documenten;
  • organiseert activiteiten ter bevordering van kennisuitwisseling.

Wetenschappelijk Directeur: Ludwig Lauwers

Burgemeester Van Gansberghelaan 115 bus 2 - 9820 Merelbeke
Tel. 09 272 23 40

Meer informatie over de Eenheid Landbouw en Maatschappij (website ILVO, nieuw venster).