Plant

Eenheid Plant

 • verricht onderzoek in het domein van de toegepaste plantengenetica en veredeling;
 • onderzoekt het gedrag van land- en tuinbouwgewassen onder diverse groeiomstandigheden, met als doel de opbrengst en de kwaliteit te verbeteren op een duurzame wijze met respect voor mens, dier en milieu;
 • verricht in het domein van de gewasbescherming onderzoek naar een betere identificatie van plantenpathogenen, een betere kennis tussen pathogenen en zijn waardplanten en alternatieven voor de chemische beheersing ervan in diverse teeltsystemen;
 • verricht in het domein van ‘Groei en Ontwikkeling’ onderzoek naar de fysiologische processen en moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van de groei, de ontwikkeling en de wisselwerking van planten met hun biotische en abiotische omgeving;
 • zoekt naar alternatieve toepassingen van gewassen (food en non-food);
 • produceert hoogkwalitatief uitgangsmateriaal voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector;
 • voert op aanvraag moleculaire, chemische en fysische analyses uit.

afdelingshoofd: Kristiaan Van Laecke

 • Groei en Ontwikkeling
  Caritasstraat 39 - 9090 Melle (wegbeschrijving)
  Tel. 09 272 29 00

 • Toegepaste Genetica en Veredeling
  Caritasstraat 39 - 9090 Melle (wegbeschrijving)
  Tel. 09 272 29 00

 • Teelt en Omgeving
  Burgemeester Van Gansberghelaan 109 bus 1 - 9820 Merelbeke (wegbeschrijving)
  Tel. 09 272 27 00

 • Gewasbescherming
  Burgemeester Van Gansberghelaan 96 - 9820 Merelbeke (wegbeschrijving)
  Tel. 09 272 24 00

Meer informatie over de Eenheid Plant (website ILVO, nieuw venster).