Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Burgemeester Van Gansberghelaan 96 bus 1 - 9820 Merelbeke (wegbeschrijving)
Tel. 09 272 25 00
e-mail: ilvo@ilvo.vlaanderen.be
website (nieuw venster): www.ilvo.vlaanderen.be

administrateur-generaal: Joris Relaes

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is een wetenschappelijke instelling waar multidisciplinair onderzoek in de land- en tuinbouw en visserij verricht wordt.

Door het multidisciplinair karakter van het onderzoek worden productiesystemen in hun totaliteit bekeken, met aandacht voor het eindproduct, maar ook voor de wijze van produceren en de gevolgen voor maatschappij, milieu, dier, landschap en biodiversiteit.

Eenheden

De administrateur-generaal krijgt voor zijn werk ondersteuning van een directeur onderzoekscoördinatie en een communicatiedirecteur.
Vanuit de bovenbouw wordt het Raadgevend Comité aangestuurd.

In het kader van BBB (Beter Bestuurlijk Beleid) binnen de Vlaamse overheid en ter verbetering van de onderzoeksefficiëntie is vanaf 1 april 2006 het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) en het wetenschappelijk deel van het Centrum voor Landbouweconomie (CLE) ondergebracht in een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid onder de benaming 'Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)'. Het ILVO is een Vlaamse wetenschappelijke instelling met een Eigen Vermogen, binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Het ILVO heeft als missie het uitvoeren en coördineren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief. Steunend op wetenschappelijke disciplines, bouwt het ILVO daarvoor de kennis op die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid. Het ILVO informeert daarover regelmatig het beleid, de sectoren en de maatschappij.

Het ILVO beschikt over circa 200 ha proefvelden, 15.000 m² serres en meer dan 20.000 m² proefstallen. Er zijn diverse analyse- en detectielabo’s, een diagnosecentrum en geaccrediteerde labo’s voor planten, veevoeders, spuittechniek, voeding en ggo’s.
Ook zijn er testbanken, een proefmelkinstallatie, een zaadontvangst- en een verwerkingseenheid en een proefzuivelfabriek.

Het ILVO bestaat uit 4 kenniseenheden (Plant, Dier, Technologie & Voeding en Socio- Economie) met een 14-tal onderzoeksdomeinen en is gevestigd op de campus Merelbeke/Melle en in Oostende voor het onderzoeksdomein 'Visserij'. Het ILVO heeft in totaal circa 500 personeelsleden waarvan ongeveer 175 onderzoekers. Het ILVO zet de bestaande relaties en samenwerkingen van het CLO en het CLE voort.