LANDBOUW: Minimale aanhouding erwten en bonen voor stikstofbindende gewassen (EAG)

Datum: 
01/07/2022

Voedererwten en tuin- en veldbonen moeten minstens tot 1 juli behouden blijven en na de oogst moet u een vrij te kiezen groenbedekker inzaaien (dit hoeft geen mengsel te zijn)