LANDBOUW: Officiële certificeringsattesten hennep indienen (nateelt)

Datum: 
31/08/2022

Na het inzaaien moeten de officiële etiketten van het gecertificeerde zaaizaad toegevoegd worden aan uw verzamelaanvraag door ze op te sturen naar het hoofdbestuur van de afdeling Inkomenssteun

Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun – dienst Aangiftes
Koning Albert II-laan 35 bus 40
BE-1030 Brussel