Voordelen/troeven

Voordelen en troeven van de lokale voedselstrategieën / korte keten.

Voor de land- en tuinbouwer

 • Eerlijke(r) prijs voor producent en consument
 • Meer zekerheid over afzet en inkomen door spreiding bedrijfsinkomen over verschillende kanalen
 • Kansen voor kleinschalige en gemengde bedrijven
 • Kansen voor bedrijven in/nabij verstedelijkt gebied
 • Transparant systeem
 • Verbetering imago van de landbouw door transparant systeem:
  • De producent krijgt waardering voor zijn werk (beroepstrots)
  • De producent kan meer sociale contacten onderhouden in zijn werk

Voor de consument

 • Vers en kwaliteitsvol voedsel
 • Dicht bij huis
 • Minder transport, beperken van voedselkilometers
 • Minder verpakkingsafval
 • Beperking van energieverbruik (vervoer verwarming, bewaring, verpakking,...)
 • De consument herontdekt de landbouw