Openbare interventie mageremelkpoeder

Er is momenteel geen openbare interventie mageremelkpoeder.

Contact en info

Departement Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw (4de verdieping) | Koning Albert II-Laan 35, bus 42 | 1030 Brussel
interventie@lv.vlaanderen.be