Openbare interventie boter

Mededeling aankoop boter door de Vlaamse overheid 2016

Contact en info

Departement Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw (4de verdieping) | Koning Albert II-Laan 35, bus 42 | 1030 Brussel

T 02 552 73 10 | F 02 552 74 38 | @ interventie@lv.vlaanderen.be