Particuliere opslag varkensvlees

Contact en info

Departement Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw (4de verdieping) | Koning Albert II-Laan 35, bus 42 | 1030 Brussel
Tel. 02 552 73 10 | Fax 02 552 74 38 | E-mail: pov@lv.vlaanderen.be