Restituties

Een restitutie is een bedrag toegekend bij de uitvoer van landbouwproducten buiten de Europese Unie. Dit bedrag heeft tot doel het verschil te dekken tussen de prijs van de wereldmarkt en de prijs in de Europese Unie, in de mate die nodig is om de uitvoer naar het derde land mogelijk te maken.

De restituties zijn gebaseerd op de prijzen van sommige landbouwproducten op de wereldmarkt. Een restitutie kan identiek zijn voor alle derde (niet-EU-)landen of kan gedifferentieerd zijn naargelang de bestemming. Om de uitvoer naar bepaalde landen of zones te stimuleren, kan de Europese Commissie naargelang de bestemming hogere of lagere restituties instellen. Dit kan onder andere het gevolg zijn van handelsakkoorden.

We verwijzen naar de brochure Restitutie voor meer informatie.

Contact en info

Departement Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw (4de verdieping) | Koning Albert II-Laan 35, bus 42 | 1030 Brussel
Tel. 02 552 75 40| Fax 02 552 74 38 | E-mail: bewijzen.contingenten@lv.vlaanderen.be