Steunmelding

Steun = algemene term voor alle geldelijke overheidsuitkeringen aan bedrijven, particulieren

Steun kan verleend worden onder de vorm van:

  • Een subsidie = kostenverlagende steun. Tussenkomst van de overheid in de kostprijs van een project, activiteit…

  • Een premie = complementaire steun aan het inkomen.

  • Een vergoeding = bedragen die verliezen compenseren veroorzaakt door crisissen, rampen… (vb. dioxinevergoedingen)

Het verlenen van steun met het oog op het realiseren van maatschappelijke effecten wordt "subsidiëren" genoemd.