Coördinatiepunt Staatssteun

Het Coördinatiepunt Staatssteun wil instanties die overwegen steun te verlenen aan de landbouwsector, vertrouwd maken met het thema staatssteun. Zowel op conceptueel als praktisch gebied.

Sinds 1 juli 2014 is de nieuwe Europese regelgeving van kracht. De aanmeldingen verlopen nog via de SANI-website. Terkennisgevingen verlopen al via de nieuwe SANI II-website en geleidelijk zal volledig worden overgeschakeld naar de SANI II-website.

Meer informatie

Vragen, inlichtingen, briefwisseling…:
Evi Vervueren | evi.vervueren@lv.vlaanderen.be | Tel. 02 552 77 15

Gebruikersstatuut krijgen voor SANI:
Marleen De Proft | marleen.deproft@diplobel.fed.be | Tel. 02 553 62 15

Vlaamse overheid
Secretariaat Landbouw en Visserij
Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU
Wetstraat 61-63
1040 Brussel

Nuttige websites

Interessante webpagina’s in verband met Europese staatssteunregelgeving: