Coördinatiepunt Staatssteun

Met deze pagina’s wil het coördinatiepunt de instanties die overwegen steun te verlenen aan de landbouwsector, vertrouwd maken met het thema staatssteun, zowel conceptueel als praktisch.

Maak hier je keuze:

  • Sinds 1 juli 2014 is de nieuwe Europese regelgeving van kracht. Deze wordt hier besproken.
  • De aanmeldingen verlopen nog even via de SANI-website. Terkennisgevingen verlopen al via de nieuwe SANI II-website en geleidelijk zal volledig worden overgeschakeld naar de SANI II-website.

 Maak hier je keuze voor meer informatie:

Meer informatie:

Voor alle vragen, inlichtingen, briefwisseling… neem contact op met: 
Evi Vervueren | evi.vervueren@lv.vlaanderen.be | Tel. 02 552 77 15

Om een gebruikersstatuut te krijgen voor SANI:
Marleen De Proft | marleen.deproft@diplobel.fed.be | Tel. 02 553 62 15

Vlaamse Overheid
Secretariaat Landbouw en Visserij
Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU
Wetstraat 61-63
1040 Brussel