Subsidiëring biologische landbouw 2020

Op deze pagina

Subsidie "Hefbomen voor biologische en duurzame voedselsystemen (FOODLEVERS)" aan het Eigen Vermogen van het Instituut voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek

De hieronder beschreven maatregel valt onder art. 21 en 31 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014. De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014). De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014). Het gesteunde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouwsector actief zijn (artikel 31, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). Voor de begindatum van het project moet de informatie, vermeld in artikel 31, lid 3, van verordening (EU) nr. 702/2014 worden bekend gemaakt. De resultaten van het gesteunde project moeten worden beschikbaar gesteld op het internet overeenkomstig artikel 31, lid 4, van verordening (EU) nr. 702/2014 . De steun wordt rechtstreeks toegekend aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding en de steun wordt niet toegekend in de vorm van op prijs van de landbouwproducten gebaseerde betalingen aan ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector (artikel 31, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). Enkel de kosten vermeld in artikel 31, lid 6, van verordening (EU) nr. 702/2014 komen in aanmerking. De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 31, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een projectsubsidie van maximaal 150.000 euro (honderdvijftigduizend euro) wordt toegekend aan het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO), Burgemeester van Gansberghelaan 92 te 9820 Merelbeke, rekeningnummer BE98 3751 1174 5493, voor de uitvoering van het project “Hefbomen voor biologische en duurzame voedselsystemen (FOODLEVERS)” kaderend binnen de oproep van SUSFOOD2 - CORE Organic Cofund – Sustainable Food Production2 - Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems Cofund. Het project wordt uitgevoerd van 1 december 2020 tem 30 november 2023.

Doelstellingen van de subsidie

Foodlevers heeft als doel belangrijke hefbomen te identificeren voor de verdere ontwikkeling en opschaling van bestaande innovatieve biologische en duurzame voedselsystemen (verwijzend naar producten, technologieën en vermarkingspraktijken) om zo een efficiënter gebruik van natuurlijke en menselijke hulpbronnen te bevorderen, inefficiënties aan het licht te brengen en beslissingsprocessen die geleid hebben tot configuratie van het voedselsysteem te begrijpen.

De doelstelling van de projectsubsidie zijn:

 • het project analyseert verschillende vormen van Europese biologische en duurzame voedselsystemen (bv. biologisch, biologische dynamische, permacultuur, boslandbouw,…). Daarbij zal het kijken naar geografische institutionele context, best practises en dominante voedselsystemen;
 • het hefboompotentieel van de verschillende voedselsystemen zal worden onderzocht via de onderzoeksagenda van Absen et Al. (2017) die gebaseerd is op drie gebieden:
  • herdenken hoe kennis en systemen gebruikt worden, ‘re-think’;
  • mensen terug verbinden met de natuur, ‘re-connect’;
  • herstructureren van instituten, ‘re-structure’.

Subsidie "Het gebruik van levende insectenlarven bij biologische vleeskippen ter verbetering van duurzaamheid en dierenwelzijn (POULTRYNSECT)" aan Inagro vzw

De hieronder beschreven maatregel valt onder art. 21 en 31 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014. De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014). De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014). Het gesteunde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouwsector actief zijn (artikel 31, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). Voor de begindatum van het project moet de informatie, vermeld in artikel 31, lid 3, van verordening (EU) nr. 702/2014 worden bekend gemaakt. De resultaten van het gesteunde project moeten worden beschikbaar gesteld op het internet overeenkomstig artikel 31, lid 4, van verordening (EU) nr. 702/2014 . De steun wordt rechtstreeks toegekend aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding en de steun wordt niet toegekend in de vorm van op prijs van de landbouwproducten gebaseerde betalingen aan ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector (artikel 31, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). Enkel de kosten vermeld in artikel 31, lid 6, van verordening (EU) nr. 702/2014 komen in aanmerking. De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 31, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een projectsubsidie van maximaal 93.000 euro (drieënnegentigduizend euro) wordt toegekend aan Inagro vzw, Ieperseweg 87 te 8800 Roeselare, rekeningnummer BE54 0680 3483 0097, voor de uitvoering van het project “Het gebruik van levende insectenlarven bij biologische vleeskippen ter verbetering van duurzaamheid en dierenwelzijn (POULTRYNSECT)” kaderend binnen de oproep van het CORE Organic - Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems (ICROFS). Het project loopt van 1 november 2020 tem 30 oktober 2023.

Doelstellingen van de subsidie

Poultrynsect heeft tot doel het effect van een innovatief voederingrediënt (levende insectenlarven) voor langzaam groeiende biologische kippen te testen om een duurzame vleesproductie mogelijk te maken, het dierenwelzijn te verbeteren en mogelijk tegemoet te komen aan de vraag van de consument naar gezondere en meer natuurlijke vleesproducten met een verbeterde smakelijkheid.

Deze studie zal zich richten op productieve prestaties, immuniteit, darmgezondheid en vleeskwaliteit en zal bijdragen aan de ontwikkeling van kosten-effectieve en milieuvriendelijke diëten voor gevogelte, met als doel het verbeteren van de duurzaamheid van de biologische vleesproductie van kippen.

De doelstelling van de projectsubsidie zijn:

 • Optimalisatie van de HI (Hermetia illucens) kweekprotocol;
 • In vivo kippenvoederproeven met levende HI-larven;
 • Laboratorium- en sensoriële analyses;
 • Geïntegreerde duurzaamheidsbeoordeling;
 • Communicatie en verspreiding van de projectresultaten;
 • Coördinatie van het project.

Subsidie Financiering kerntaken Bioforum Vlaanderen 2020

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 en 24 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).
De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).
De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

De biologische landbouw krijgt binnen de Beleidsnota 2019-2024 voor Landbouw en Visserij een bijzondere plaats in de doelstelling 'SD 1 Met ondernemerschap en innovatie naar een circulair
 voedselsysteem'. De concrete invulling van de beleidsdoelstellingen met betrekking tot biologische landbouw zijn uitgewerkt in het Strategisch Plan biologische landbouw 2018-2022. Volgende concrete subsidiedossiers zijn het directe gevolg van de uitvoering van dit strategisch plan.

Begunstigde in 2020

Een subsidie van maximaal 360.000  EUR wordt toegekend aan Bioforum Vlaanderen vzw, Regine Beerplein 1 bus E305, 2018 Antwerpen voor de werking “Financiering kerntaken Bioforum Vlaanderen, werkjaar 2020”.

Doelstellingen en verwachte realisaties in 2020

M.b.v. deze subsidie worden volgende kerntaken van Bioforum Vlaanderen gesubsidieerd en uitgevoerd:

De steun wordt gegeven aan Bioforum voor de financiering van hun kerntaken (werking):

 • inhoudelijke versterking van de biologische sector: innovatie, bio als voorbeeld voor verduurzaming.
 • informatie naar biologische marktspelers (vb. nieuwsbrieven,Bio Actief, www.bioforum.be)
 • ondersteuning van de marktspelers (producenten, verwerkers, verkooppunten,foodservices1), voor zaken die betrekking hebben op biologische wetgeving en beleid. In uitzonderlijke gevallen ook voor beleid en wetgeving die niet gerelateerd zijn aan bio, maar wel een grote impact hebben op de biologische bedrijfsvoering.
  • individuele ondersteuning (vb. beantwoorden van individuele vragen, leveranciers zoeken voor specifieke ingrediënten,…)
  • ondersteuning van groepen van ondernemers (vb. onderhouden van online databanken, bijeenbrengen van ondernemers voor onderlinge uitwisseling en samenwerking,
  • ontheffing mogelijk maken bij uitzonderlijke situaties,
  • organiseren van studiedagen
  • coördineren van biobedrijfsnetwerken
  • stimuleren van onderzoekers, via onze rol in CCBT, NOBL, BBN, platform landbouwonderzoek en strategische adviesraad ILVO tot vraag gestuurd
  • onderzoek en ondersteunen van initiatieven met betrekking tot de uitbouw van een kennisnetwerk zowel voor producenten als verwerkers
  • informeren over en eventueel coördineren van beursstanden

Subsidie Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT vzw) 2020

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).
De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).
De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde in 2020

Een werkingssubsidie van maximaal 85.290,20 euro wordt toegekend aan CCBT vzw, Karreweg 6, 9770 Kruishoutem voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Doelstellingen van de werkingssubsidie

Het doel van het CCBT vzw is het praktijkgericht onderzoek en voorlichting ten behoeve van de biologische teelt te coördineren en te stimuleren in Vlaanderen. Het is de bedoeling om onder meer hiermee de dynamiek van de biologische teelt - binnen het kader van relevante Europese wetgeving - te bevorderen. Het CCBT heeft ook als taak om kwaliteitsbewaking te doen van het onderzoek en de voorlichting biologische teelt, uitgevoerd door de proefcentra.

 • Het CCBT neemt in 2020 onder meer volgende taken op zich (niet-limitatief):
 • Inventariseren en opvolgen van de noden inzake praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt
 • Coördineren van het praktijkgericht onderzoek biologische landbouw tussen de deelsectoren enerzijds en de partners anderzijds
 • Coördineren en stimuleren van de voorlichting
 • Afstemming met andere actoren in het onderzoek biologische teelt (zoals NOBL en Biobedrijfsnetwerken)
 • Afstemming met actoren en netwerken binnen de biologische sector
 • Ondersteuning bieden aan de proefcentra in de werking van de technische comités (biologische teelt)
 • Netwerking met de gangbare landbouw en het landbouwonderzoek in het algemeen
 • Algemene communicatie: CCBT-nieuwsbrief BIOpraktijk, website www.ccbt.be (of www.biopraktijk.be) en uniforme verslaggeving over de projecten
 • Samenwerking met Nederland rond bundelen en verspreiden van onderzoeksresultaten voor de biologische landbouw

Projectsubsidie Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT vzw) 2020

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 en 31 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014. De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014). De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Het gesteunde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouwsector actief zijn (artikel 31, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014). Voor de begindatum van het project moet de informatie, vermeld in artikel 31, lid 3, van verordening (EU) nr. 702/2014 worden bekend gemaakt. De resultaten van het gesteunde project moeten worden beschikbaar gesteld op het internet overeenkomstig artikel 31, lid 4, van verordening (EU) nr. 702/2014 en zijn te verwachten tegen juli 2020/juli 2020 op de website van CCBT (www.ccbt.be). De steun wordt rechtstreeks toegekend aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding en de steun wordt niet toegekend in de vorm van op prijs van de landbouwproducten gebaseerde betalingen aan ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector (artikel 31, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). Enkel de kosten vermeld in artikel 31, lid 6, van verordening (EU) nr. 702/2014 komen in aanmerking. De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 31, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde in 2020

Een projectsubsidie van maximaal 249.709,80 euro wordt toegekend aan CCBT vzw, Karreweg 6, 9770 Kruishoutem voor de uitvoering van onderzoeksprojecten in de periode vanaf 15 februari 2020 tot en met 31 december 2021.

Doelstellingen van de projectsubsidie voor onderzoeksprojecten 2020-2021

 • Verruimen afzetperiode bij biobloemen door maatregelen op het veld en aanpassingen aan het assortiment
  • Aanvrager: Proefcentrum Sierteelt (PCS)
   Samenvatting: Het biobloemen seizoen loopt van maart/tot eind oktober in functie van de eerste vorst. Van november tot half maart groeien er geen verse biobloemen meer. Om deze “leegte” te beperken, zijn telers op zoek naar mogelijkheden om hun afzetperiode te verlengen en aanbod te verbreden. Enerzijds willen we aan de hand van een literatuurstudie en inventarisatie een antwoord bieden op de vraag van de sector naar teeltinformatie over alternatieve teelten (als snijheesters, vaste planten en éénjarigen die toch nog kunnen bloeien bij korte daglengte) en hiermee een bestaande biobloemenbeschikbaarheidskalender aanvullen met nuttige informatie voor de teler. Anderzijds zal een demoproef worden aangelegd met vroege voorjaarbloeiers als ranonkel en anemoon waarbij het effect van beperkte vorstbescherming wordt geëvalueerd.
  • Doelgroep: Alle telers van biobloemen, pluktuinen, CSA bedrijven,…die hun afzetperiode willen verruimen en/of hun assortiment willen aanpassen of verbreden.
  • Budget: 20.000 euro
 • Irrigatie in bio
  • Aanvrager: Inagro
   Samenvatting: Met dit project willen we antwoorden bieden op specifieke vragen inzake irrigatie uit de biologische groentesector. De droge seizoenen van de voorbije jaren tonen de kwetsbaarheden in het biologisch teeltsysteem aan. Gerichte en beredeneerde irrigatietechnieken kunnen hierbij een hulpmiddel zijn. Zowel klein- als grootschalige telers, in openlucht en onder bescherming, zijn vragende partij voor duidelijke informatie over verschillende irrigatietechnieken afgestemd op hun teeltsysteem en teeltenen zijn benieuwd naar de effecten op beworteling en naar de impact op de plantbeschikbaarheid en het uitspoelgevaar van nutriënten in de bodem door het toepassen van irrigatie onder biologische teeltomstandigheden. Door in dit project verschillende proeven aan te leggen, willen we deze effecten duidelijk maken. Daarnaast willen we de veelheid aan beschikbare informatie over irrigeren bundelen en beschikbaar stellen voor de telers via workshops en een vulgariserende brochure.
  • Doelgroep: Alle telers uit de biologische groentesector
  • Budget: 75.000 euro
 • (Neven)werkingscondities van middelen toegelaten in de biologische kleinfruitteelt
  • Aanvrager: Proefcentrum Fruitteelt vzw (PC fruit)
   Samenvatting: Dit project heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de teelt- en de bedrijfszekerheid van biologische kleinfruitbedrijven. De doelgroep van dit project zijn dus alle biologische kleinfruittelers. De concrete doelstellingen die we met dit CCBT-project nastreven zijn:
   • Een antwoord geven op de vraag:
    • Hoe kan een optimale werking bereikt worden bij de inzet van middelen toegelaten in de biologische kleinfruitteelt?
    • Wat is de nevenwerking van middelen toegelaten in de biologische kleinfruitteelt op belangrijke nuttigen?
   • Evalueren van (neven)werking van middelen toegelaten in de biologische kleinfruitteelt onder verschillende condities in (veld) proeven, en op basis hiervan een gefundeerd advies geven omtrent de inzet van deze middelen
  • Doelgroep: Alle biologische kleinfruittelers
  • Budget: 24.444 euro
 • Optimalisatie van de teelt van “Natyra®”
  • Aanvrager: Proefcentrum Fruitteelt vzw (PC fruit)
   Samenvatting: Natyra® is een vrij nieuw appelras. Elk nieuw ras heeft zijn specifieke eigenschappen en vraagt vaak een aangepaste teelt. Zo lopen biologische telers aan tegen een l) zwakke groei, ll) vaak een te hoge vruchtdracht met kleine appels tot
   gevolg, lll) een moeizame kleuring en lV) de ontwikkeling van zwarte vlekjes rond de lenticellen. Aan de hand van dit project willen we de biologische teelt van Natyra® optimaliseren, zodat de biologische fruittelers dit ras kunnen telen met een hoger rendement.
  • Doelgroep: Alle biologische fruittelers
  • Budget: 35.555 euro
 • Voederbomen voor bio herkauwers
  • Aanvrager: Inagro
   Samenvatting: Dit project reikt de houders van bio-herkauwers in Vlaanderen voorbeelden, inzichten, praktische handvaten en expertise aan die hen toelaten (voeder)bomen en struiken te integreren in hun bedrijfsvoering gericht op het optimaliseren van diereigen gedrag, diergezondheid en -welzijn in de buitenloop/huiskavel, rekening houdend met sector- en bedrijfsspecifieke aandachtspunten.
  • Doelgroep: alle houders van biologische herkauwers, in het bijzonder melkvee-, vleesvee-, geiten- en schapenhouders
  • Budget: 64.714,80 euro
 • Alternatieve beheersingsmethoden ter preventie en bestrijding van worminfecties bij biologische leghennen
  • Aanvrager: ILVO
   Samenvatting: Worminfecties zijn een veel voorkomend kwaad in de leghennenhouderij. Preventieve gezondheidszorg is een basisprincipe binnen de biologische veehouderij, waarbij men streeft naar gezonde kippen met een minimale toepassing van geneesmiddelen. Ingevolge de nieuwe Europese Wetgeving gaan de biologische leghennenhouders bij gebruik van het enige toegestane allopatisch geneesmiddel, steeds geconfronteerd worden met een minimum wachttijd van 48 uur. Dit wil zeggen dat deze wachttermijn moet gerespecteerd worden voor de eieren weer als biologisch mogen verkocht worden, wat een negatief effect heeft op het arbeidsinkomen. Bij het niet uitvoeren van een wormbehandeling, kan dit nefast zijn voor het dierenwelzijn. Het doel van dit project is daarom de biologische leghennenhouder handvaten aan te reiken voor deze problematiek.
  • Doelgroep: Alle biologische leghennenhouders
  • Budget: 29.996 euro

Projectsubsidie Bio zoekt Boer/Bio zoekt Keten 2020-2021

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).
De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).
De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun voor het uitvoeren van de marktstudies, vermeld in artikel 4, 3°, a), wordt verleend onder de vorm van de-minimissteun en onder de voorwaarden als vermeld in verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, PB L 352, 24 december 2013, p. 9–17.

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de voormelde verordening ligt het totale bedrag aan de-minimissteun dat wordt verleend, niet hoger dan 20.000 euro over een periode van drie belastingjaren.

Begunstigde in 2020

Een subsidie van maximaal 247.263,45 EUR wordt toegekend voor de uitvoering van het project “Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten 2020-2021” voor de periode van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021.

De subsidie wordt als volgt verdeeld:

 • Een bedrag van 132.633 euro voor Bio zoekt Keten uitgevoerd door BioForum Vlaanderen vzw (Regine Beerplein 1 bus E305 te 2018 Antwerpen)
 • Een bedrag van 114.630,45 euro voor Bio zoekt Boer door Boerenbondvereniging voor Projecten/Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw (Diestsevest 40 te 3000 Leuven)

Doelstellingen en verwachte realisaties in 2020

 1. een brede gezamenlijke basiswerking:
 1. samenwerking tussen Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten met het oog op afstemming tussen vraag en aanbod van biologische producten;
 2. informeren en sensibiliseren over het project;
 3. advisering en proactieve begeleiding van gangbare boeren en marktdeelnemers;
 4. marktinformatie en vragen doorgeven aan boeren en marktdeelnemers;
 5. vorming door het organiseren van bio-bedrijfsbezoeken;
 1. specifiek Bio zoekt Boer:
 1. informeren, adviseren en kennis overdragen naar gangbare boeren over (omschakelen naar) de biologische productiemethode;
 2. groepslessen organiseren en doceren over de biologische productie;
 3. Informatie verstrekken via artikels en publicaties;
 1. specifiek Bio zoekt Keten:
 1. marktstudies uitvoeren en publiek ter beschikking stellen van alle marktdeelnemers;
 2. vraag en aanbod op elkaar afstemmen door: faciliteren van deelname aan buitenlandse beurzen, onderzoeken en oplossen van knelpunten in de keten, informeren over grondstoffen en afzet, samenwerking binnen de keten stimuleren;
 3. bedrijven in de keten stimuleren om een biologisch aanbod uit te werken.

Contact

Biologische Landbouw
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Fax 02 552 78 71
Els Bonte | Tel. 02 552 75 19 | els.bonte@lv.vlaanderen.be