35 pluimveebedrijven getroffen door voor mens onschadelijke vorm van vogelgriep

Sinds begin april zijn er enkele tientallen pluimveebedrijven getroffen door een vogelgriepvirus dat onschadelijk is voor de menselijke gezondheid. Dat meldt federaal minister van Landbouw. De bedrijven bevinden zich vooral in West-Vlaanderen.

De minister benadrukt dat het virus in kwestie "volledig onschadelijk voor de menselijke gezondheid". Het bewuste virus - vogelgriepvirus van het type H3 - staat bovendien niet op de lijst van gereglementeerde en aangifteplichtige ziekten. Het virus kan wel symptomen veroorzaken bij pluimvee, gaande van een productiedaling tot de dood van het dier.

Momenteel zijn er 35 pluimveebedrijven getroffen. Voor 27 daarvan werd de H3-stam bevestigd.

Samen met de sector werkt de overheid aan maatregelen om de verdere verspreiding van de ziekte in te dijken. Dieren die besmet zijn met het virus of symptomen ervan vertonen, zullen worden geslacht. De betrokken pluimveehouders zullen schadeloos worden gesteld.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.