40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw

Een verpakkingsmachine voor spruiten in 100% recycleerbare papieren zakken, de aanleg van een warmte en CO2 netwerk bij aardbeien en een innovatieve kraamstal voor biggen. Het zijn 3 voorbeelden van de 40 innovatieve projecten die steun krijgen. Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkeling te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Dit jaar staat de circulaire economie in de kijker.

De projectoproep innovatiesteun stimuleert land- en tuinbouwers om innovatieve en vernieuwende ideeën toe te passen op hun bedrijf. Technieken die succesvol zijn, kunnen nadien doorstromen naar de lijst met reguliere VLIF-investeringssteun. 52 landbouwers en 3 groepen van landbouwers dienden een innovatief project in.  40 van de 55 ingediende projecten werden geselecteerd op basis van hun totaalscore op vlak van innovatie, duurzaamheid, haalbaarheid en samenwerking.  Voor het thema circulaire economie, werden 10 projecten geselecteerd. De maximale subsidie bedraagt 200.000 euro voor landbouwers en 300.000 euro voor een groep van landbouwers met een maximum van 40% van de subsidiabele investeringskost. De totale steun voor de projecten bedraagt 4.165.500 euro.

Duurzame projecten

De geselecteerde projecten omvatten zeer diverse thema’s en zijn gericht op thema’s als circulariteit, afvalvermindering, dierenwelzijn, vermindering emissies, robotisering, duurzaam waterbeheer en alternatieve waterbronnen, digitalisering en samenwerking.

Zo is er een project waar landbouwers samen inzetten op een digitaal reservatie-, registratie en facturatiesysteem voor het gebruik van landbouwmachines. Er is een rooimachine voor kleine zaailingen van bosplantsoen geselecteerd evenals innovatieve verpakkingssystemen.

Er zijn projecten waarmee ingezet wordt op hergebruik van water en projecten waar het automatiseren en optimaliseren van kleine lokale teelten (microgroententeelt – lokale peulgewassen) in het kader van diversificatie en reconversie.

Innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw per provincie

Provincie

Project

Duiding bij project

Steunbedrag

Antwerpen

Opwaardering oppervlaktewater Itterbeek tot kwalitatief irrigatiewater

Zuiveringstechnieken om oppervlaktewater op te waarderen als irrigatiewater in de tomaten- en sierteelt

69.919,20

Antwerpen

Oogstmachine en optische sorteerder voor verschillende peulgewassen

Ontwikkeling van een oogst- en optische sorteermachine als alternatief van de arbeidsintensieve manuele pluk van lokale peulgewassen

84.647,20

Antwerpen

Eco Zero systeem via warmtewisselaars bij een legkippenstal

Dit is een verdere verfijning en verbetering van een ammoniak emissie arm systeem met extra aandacht naar de vermindering van stofemissie.

200.000,00

Antwerpen

Aquarecup - intensieve samenwerking tussen een melkveebedrijf en een zuivelproducent

In dit project wordt het afvalwater van een zuivelverwerkend bedrijf en het vloeibare digestaat van een melkveebedrijf gezuiverd tot drinkwater voor het vee alsook tot irrigatiewater

200.000,00

Antwerpen

Brongerichte emissiereductie techniek voor vleeskalverstal dmv mestschuiven en ondiepe tijdelijke/korte mestopslagkelder

Het betreft hier de eerste ontwikkeling in Vlaanderen van een brongericht emissie reducerend systeem in een mestkalverenstal met het oog op een beter stalklimaat en minder emissie naar de omgeving

172.096,80

Antwerpen

Ergonomische behandel- en preventiestraat voor zowel mens als dier bij melkvee

Behandel- en monitoringstraat voor melkvee, diervriendelijk en ergonomisch voor de landbouwer

39.090,00

Antwerpen

PLNT breidt uit met allernieuwste Indoor Vertical Farm container om hyperlokaal en hoogtechnologisch bladgroen te kweken

Verticale containerteelt voor de snelle en duurzame teelt van bladgewassen (stadslandbouw)

92.227,64

Antwerpen

Aanleg van een warmte en CO2 netwerk bij aardbeien

Een warmte en CO2 netwerk om warmte en CO2 van dit bedrijf over een grotere afstand naar extern bedrijf te kunnen verdelen met het oog op een duurzamer gebruik 

92.000,00

Antwerpen

Composttoren voor dikke fractie van digestaat monovergister op melkveebedrijf

Toren om de dikke fractie van het digestaat van rundveemest te hygiëniseren (composteren) zodat die mest veel meer toepassingen krijgt op de markt               

89.966,00

Antwerpen

Innovatieve duurzame spuit voor de boomkwekerij

Gewasbeschermingstoestel voor de boomkwekerij dat op basis van bladmassasensoren zeer precies en plaatsspecifiek behandelt 

30.400,00

Antwerpen

Aanleg en aansluiten op warmte/CO2 net nabij gelegen aardbeibedrijf

Een warmte en CO2 netwerk om  warmte en CO2 over een grotere afstand te ontvangen van een derde bedrijf met het oog op een duurzamer gebruik 

77.000,00

Antwerpen

Stikstofstripper voor dunne fractie van digestaat monovergister op melkveebedrijf

Zuiveringssysteem om de vloeibare fractie van rundveemest om te zetten tot drinkwater voor het vee

195.382,40

Limburg

Luchtwasser op een natuurlijk geventileerde melkveestal

Eerste investering in Vlaanderen van een luchtwasser op een natuurlijk geventileerde melkveestal, inclusief aanpassingen in de stal

200.000,00

Limburg

Down to earth: de productie van een circulaire begrafeniskist uit restmateriaal van paddenstoelenteelt

De productie van platen voor kisten op basis van mycelium op het gebruikte substraat uit de paddestoelenteelt

141.000,00

Limburg

De biofermentor: mestverwerking op boerderijschaal in de varkenssector

Nieuw en gesloten type van mestverwerking voor varkensmest op het landbouwbedrijf.

101.000,00

Limburg

Digitaal reservatie-, registratie- en facturatiesysteem voor gebruik van landbouwmachines

Dit is een soort ‘cambio’ systeem (digitaal systeem) voor het gebruik van de machines binnen een machinering 

29.222,40

Limburg

innovatieve putafzuiging bij vleesvarkens

Afzuigingssysteem van de ammoniak uit de mestkelder om dit rechtstreeks naar de luchtwasser te leiden met als doel het stalklimaat te verbeteren en de ammoniak op een duurzamere manier te reduceren.

79.461,60

Limburg

Fysische bescherming tegen D. suzukii in kers door monorangnettensysteem

Een duurzame, niet chemische, oplossing tegen Drosophila suzukii. Kersenbomen worden ingehuld met heel specifieke netten die de Drosophila moeten weghouden van de boom, netten zijn resultaat van wetenschappelijk onderzoek in het kader van Drosophila.

43.317,60

Oost-Vlaanderen

Stofbakcompartimentering en ioniserende LED-verlichting in pluimveehouderij

Investeringen in het kader van stofreductie in de pluimveehoudering

58.980,95

Oost-Vlaanderen

Automatisatie in de microgroenten teelt

Het automatiseren van de microgroententeelt. Dit betreft een project in diversificatie in een serre in reconversie.

89.880,65

Oost-Vlaanderen

Digitaal reservatie-, registratie- en facturatiesysteem voor gebruik van landbouwmachines

Dit is een soort ‘cambio’ systeem (digitaal systeem) voor het gebruik van de machines binnen een machinering 

25.990,00

Oost-Vlaanderen

Een circulair voedselweb op een melkveebedrijf met een microalgenreactor

Melkveebedrijf dat investeert in een microalgenreactor met als doel lokale eiwitten te telen.

200.000,00

Oost-Vlaanderen

Rooimachine voor kleine zaailingen van bosplantsoen

Nieuw type van oogstmachine voor de rooi van een niche product binnen de boomkwekerij

29.680,00

Oost-Vlaanderen

Mobiele slachteenheid voor pluimvee en konijnen

Een slachteenheid voor het ‘op de boerderij’ kunnen slachten van pluimvee en konijnen. Komt vooral voor in korte keten en bio bedrijven, waarbij naast de teelten van groenten en fruit ook bv. kippen rondlopen en ook verkocht worden.

44.240,00

Oost-Vlaanderen

Ultra-precieze kwaliteitssortering voor peren

Innovatief sorteringssysteem voor peren met extra aandacht voor interne kwaliteit

128.000,00

Oost-Vlaanderen

Drie innovatieve verpakkingstechnieken voor gesorteerde peren

Innovatief sorteringssysteem voor peren met extra aandacht voor interne kwaliteit

72.000,00

Oost-Vlaanderen

Eénrijige GPS-gestuurde boomgaardspuit met bladmassasensoren en real-timedataterugkoppeling

Gewasbeschermingstoestel voor hardfruit dat op basis van bladmassasensoren zeer precies en plaatsspecifiek behandelt 

46.649,20

Vlaams-Brabant

Consumptieaardappelen optisch sorteren, verpakken met pre made zakken en variabele etikettering

Het, op maat van de klant, optisch sorteren en verpakken van aardappelen in papieren zakken voor de korte keten.

200.000,00

West-Vlaanderen

Innovatieve kraamstal door gebruiksvriendelijk en duurzaam automatisch voersysteem

Innovatief automatisch voedersysteem in de kraamstal dat resulteert in meer dierenwelzijn (minder stress) in de kraamstal

30.465,40

West-Vlaanderen

Verpakkingsmachine voor spruiten in een 100% recycleerbare papieren zak te verpakken

Uitdaging voor dit project is een degelijk sterk papieren alternatief te ontwikkelen (tov plastiek) voor het verpakken van spruiten. 

82.657,00

West-Vlaanderen

Elektrische onkruidbestrijding in akkerbouw

Een nieuw type machine in Vlaanderen die onkruid via elektriciteit afdoodt.

48.000,00

West-Vlaanderen

Innovatieve manipulator, transportsysteem en oogststation voor witlooftrekbakken

Geautomatiseerd transportsysteem van witloofbakken in de witloofteelt

143.550,00

West-Vlaanderen

Transportsysteem voor kweekbakken en oogstrobot voor hydro-witloof

Oogstrobot van witloof

200.000,00

West-Vlaanderen

Luchtconditionering bij ouderdieren

Een betere ventilatie en beluchtingssysteem bij de moederdieren van kippen, zodat beter stalklimaat wordt bekomen.

48.124,80

West-Vlaanderen

Automatisatie van arbeid op bestaande aardbeitrayvelden

Systeem op een trayveld van aardbeien om de arbeid op het veld te automatiseren en arbeidsvriendelijker te maken.

47.241,20

West-Vlaanderen

AD-LIB buisvoedersysteem voor kraamzeugen en lacterende biggen

Innovatief automatisch voedersysteem in de kraamstal dat resulteert in meer dierenwelzijn (minder stress) in de kraamstal

119.640,00

West-Vlaanderen

Volautomatisch intafelen en bakkentransport van witloofwortelen

Automatisering van het intafelen van witloofwortels

200.000,00

West-Vlaanderen

Zelfrijdende spuit met MagGrow anti-driftreductie

Een nieuwe type van techniek die de drift tijdens een gewasbeschermingsbehandeling sterk zou verminderen , voor de eerste keer in Vlaanderen.

130.000,00

West-Vlaanderen

Automatisch transport- en buffersysteem voor de witloofteelt

Automatisering van de witloofteelt

102.370,00

West-Vlaanderen

Thermofiele vergisting en energie-neutrale hygiënisatie van varkens- en runderdrijfmest

Nieuw type thermofiele vergisting van varkens- en rundermest met het oog op het hygiëniseren van de mest

 

181.300,00

Totaal steunbedrag -

-

4.165.500,04

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw