40 % VLIF-steun voor windturbines en voor bovengemiddelde klimaatinvesteringen

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) heeft de lijst van investeringscodes aangepast. Deze maatregel moet land- en tuinbouwers aanmoedigen extra te investeren in technologieën die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Sinds 1 oktober 2019 kunnen land- en tuinbouwers aanspraak maken op een VLIF-steun van 40% voor investeringen in nieuwe technologie die sterk bijdraagt aan de klimaatuitdaging. Het gaat concreet om zaken zoals warmtepompen, kleine en middelgrote windturbines, aanpassingen aan bestaande stallen bij het plaatsen van een pocketvergister, enz. Investeren in technologie en innovatie op onze land- en tuinbouwbedrijven is één van de hefbomen om de uitdagingen van de sector samen aan te pakken.”

De verhoogde steun is afkomstig uit het Vlaams klimaatfonds. Het gaat om investeringen die op basis van de scores volgens de selectiecriteria een bovengemiddelde bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat door een aantoonbare CO2-reductie.

Voorbeelden hiervan zijn warmtepompen, warmterecuperatiesystemen en warmtewisselaars in bestaande inrichtingen. Verder komen enkele energiebesparende maatregelen in bestaande serres en investeringen in het gebruik van alternatieve energiebronnen (aanwenden van externe energienetwerken bv. restwarmte, koude/warmte-opslagsystemen (KWO)) in aanmerking. Ook de noodzakelijke aanpassingen aan bestaande stallen bij het plaatsen van een pocketvergister vallen hieronder.

Uiteraard blijven de al bestaande maatregelen voor emissiereducerende investeringen en voor o.a. het hergebruik van water en regenwateropvang gelden.

Voor bijkomende informatie rond de nieuwe codes neemt u contact op met de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

Contact

Woordvoerder minister van Landbouw en Zeevisserij Hilde Crevits
Arne De Brabandere | Tel. 0496 02 98 89 
arne.debrabandere@vlaanderen.be

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw