6,5 miljoen euro steun voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, lanceert een oproep voor innovatieve en vernieuwende projecten in de land- en tuinbouw. Zij maakt hiervoor 6,5 miljoen euro vrij.

“Innovatie is dé sleutel tot een leefbare land- en tuinbouw en vormt daarom een speerpunt van mijn beleid. Er bestaat een specifiek instrument om via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF) innovaties in de land- en tuinbouwsector te faciliteren. Aan de hand van dit instrument wil ik land- en tuinbouwers met sterke innovatieve en vernieuwende ideeën een duw in de rug geven. De innovatiesteun is dus een aanvulling op de gewone investeringssteun”, aldus Joke Schauvliege.

Voorbeelden van eerdere innovatieve projecten zijn de ontwikkeling van een tomatenkroket, een pop-up zelfbedieningswinkel voor de korte keten, de larvenkweek op varkensmest, een geautomatiseerde mobiele kippenstal, een totaalconcept van een vleesvarkensstal gericht op dierenwelzijn (“wroetstal”), enzovoort.

De oproep die de minister vandaag lanceert, heeft een totaalbudget van 6,5 miljoen euro. De helft van dat bedrag, 3,25 miljoen euro, is uitdrukkelijk voorbehouden voor innovatieve investeringen die klimaatmitigatie en -adaptatie beogen. De andere helft van het bedrag staat open voor alle vormen van innovatie.

De ondersteuning bedraagt 40% van de subsidieerbare projectkosten. De ervaring leert dat innovatie, zeker in de aanvangsfase, nood heeft aan een ‘trekker’ en vaak ook aan een deskundig begeleider. Daarom worden ook de begeleidingskosten mee opgenomen in het subsidieerbare bedrag.

Een selectieprocedure garandeert dat de kwalitatief beste projecten in aanmerking komen voor subsidiëring. Meer informatie is te vinden op: http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/projectsteun-voor-innovaties-de-landbouw

Meer info

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
Emailnele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
Emailbart.merckaert@lv.vlaanderen.be