6,5 miljoen euro VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, maakt de resultaten bekend van de derde oproep ‘projectsteun voor innovaties in de landbouw’, die via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF) innovaties in de land- en tuinbouwsector faciliteren.

Minister Schauvliege: “Voor de derde oproep heb ik een totaalbudget van 6,5 miljoen euro vrijgemaakt. Via een selectieprocedure werden de kwalitatief meest hoogstaande projecten geselecteerd voor subsidiëring. Door deze maatregel wil ik de innovatie in de land- en tuinbouwsector aanmoedigen, want innovatie is belangrijk om economische ontwikkelingen te stimuleren en tegemoet te komen aan nieuwe maatschappelijke uitdagingen.”

De maatregel ‘VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw’ stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf en vult de gewone investeringssteun aan.

De maatregel wil innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten realiseren via kapitaalpremies voor roerende of onroerende innovatieve investeringen. Ook de hieraan gekoppelde studies, kosten voor proefinstallaties, kosten voor de ontwikkeling van software en sturingsprogramma’s en de kosten van externe begeleiders en experten komen hiervoor in aanmerking. Ervaring leert immers dat innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een ‘trekker’ en vaak ook aan een deskundige begeleider.

19 van de 24 ingediende projecten werden geselecteerd. De geselecteerde projecten omvatten zeer diverse thema’s, gericht op dierenwelzijn, automatisering, duurzame energie, emissiereductie, duurzaam watergebruik, arbeidsefficiëntie en -kwaliteit, enzovoort.

Zo is er bijvoorbeeld een project waarbij een condens-droog-koelsysteem wordt geïnstalleerd voor een betere droging en een langere, kwaliteitsvollere bewaring van aardappelen, dat ook kan gebruikt worden voor het drogen van uien. 

Enkele innovatieve projecten zijn gericht op de verbetering van het dierenwelzijn in de varkenssector en de kippenhouderij.

Voor de melkveesector zijn projecten geselecteerd gericht op de reductie van emissies (luchtwasser), op duurzame mestverwerking (propstroomvergister). Daarnaast is een project gericht op een betere verwerking van zuivel op boerderijschaal met een installatie voor het hermetisch verpakken van zuivel.

Een project in de grondwitloofteelt besteedt aandacht aan ergonomie en arbeidsefficiëntie, door een investering in kweekroosters met hijswerktuig.

Een innovatief project is ook de waterzuiveringsinstallatie op een tomatenbedrijf dat naast het ontsmetten van het recirculatiewater ook de residus van gewasbeschermingsmiddelen verwijdert, zodat het proceswater langer en duurzamer kan gebruikt worden in de teelt.

Verschillende projecten beogen verregaande automatisering in de tuinbouwsector, zoals een multifunctionele verzorgingsrobot in de boomkwekerij, een volautomatische plantmachine voor vollegrondsgroenten en een optische sorteerder voor spruitkool te plaatsen op een oogstmachine op het veld.

Meer informatie over de maatregel (de afgelopen oproep) is terug te vinden op deze webpagina https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/projectsteun-voor-innovaties-de-landbouw-0.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw