Aanmelden op het e-loket voor Nederlanders

Sinds de overstap naar eIDAS voor het internationaal (Europees) aanmelden worden bij de samenwerking tussen de Belgische en de Nederlandse overheid gegevens uitgewisseld om het aanmelden mogelijk te maken. De Belgische overheidsdienst verantwoordelijk voor het aanmeldproces (FOD BOSA) baseert zich hiervoor op de gegevens die werden geregistreerd in het Lokaal Registratiekantoor (bij het aanvragen van een bisnummer).
 
De gegevens die werden geregistreerd in het Lokaal Registratiekantoor blijken niet altijd compleet of juist te zijn, waardoor een groot deel van onze Nederlandse klanten bij het aanmelden problemen ondervindt. Personen die zich nog niet hebben geregistreerd, kunnen dit alsnog doen. Belangrijk hierbij is om de volledige en juiste gegevens over te nemen (incl. de volledige voornaam). Alleen zo is een probleemloze registratie gegarandeerd.
 
Personen die zich reeds hebben geregistreerd kunnen hun gegevens (nog) niet laten aanpassen. Voor hen is het alternatief een andere, Belgische, digitale sleutel te activeren. Dit kan door middel van de persoonlijke codes die u ontving bij uw registratie en de activatielink die u ontving op uw persoonlijk e-mailadres dat u liet noteren bij uw registratie. Een ander alternatief is het geven van een volmacht aan een persoon die wel toegang heeft tot het e-loket.
 
Voor vragen over de registratie, het aanvragen van een bisnummer of het activeren van een digitale sleutel kan u contact opnemen met het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA: Contact | DG Digitale Transformatie (bosa.be)
 
Voor vragen over het geven of krijgen van een volmacht kan u terecht op Volmachten e-loket | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)