Aanvraag premierechten zoogkoeien: indienen tot 30 november 2018

Aanvraag voor overdracht van premierechten voor zoogkoeien en voor gratis premierechten voor zoogkoeien uit de reserve indienen tot 30 november 2018

De uiterste indieningsdatum voor het indienen van een overdracht van premierechten voor zoogkoeien zonder een volledige bedrijfsovername werd vastgelegd op vrijdag 30 november 2018. De overdracht moet door de overlater ingediend worden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Na deze datum kunnen geen rechten meer verhandeld worden tussen derden.

Het verhandelen van premierechten via een volledige bedrijfsovername kan het volledige jaar plaatsvinden en kan gemeld worden via het e-loket of via het formulier van een volledige bedrijfsoverdracht. De premierechten komen in beide gevallen op 1 januari 2019 op naam van de overnemer te staan,  als alle voorwaarden voor de overdracht zijn vervuld.

De uiterste indieningsdatum voor een aanvraag van gratis rechten uit de reserve is eveneens vastgelegd op 30 november 2018. De aanvraag moet ingediend worden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het. Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.