Aanvragen nieuwe agromilieuverbintenissen mogelijk tot uiterlijk 30 november 2019

Landbouwers die in 2020 een nieuwe agromilieuverbintenis van het Departement Landbouw en Visserij willen starten, moeten zich nu al inschrijven via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Deze verplichte voorafgaande aanvraag is enkel mogelijk tussen 1 oktober en uiterlijk 30 november 2019.

Welke agromilieuverbintenissen?

Het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) verleent subsidies voor de toepassing van verschillende agromilieuklimaatmaatregelen. Een landbouwer kan er zich vrijwillig toe verbinden een bepaalde milieuvriendelijke maatregel uit te voeren voor een periode van 5 jaar, startend vanaf 1 januari.

Het Departement Landbouw en Visserij sluit onder andere agromilieuverbintenissen af voor de teelt van vlinderbloemigen (450 of 600 euro/ha afhankelijk van de teelt), mechanische onkruidbestrijding (260 euro/ha), de verwarringstechniek in de fruitteelt (210 euro/ha), de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting (240 euro/ha) en het behoud van lokale veerassen (25 euro/schaap en 150 of 175 euro/rund).

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij (www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen) vinden landbouwers per maatregel een informatiefiche met de subsidievoorwaarden.

Aanvraagprocedure: voorafgaande inschrijving via het e-loket

Landbouwers die in 2020 een verbintenis willen starten, moeten tussen 1 oktober en 30 november 2019 een aanvraag indienen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen (agroforestry)’ op het startscherm van het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Tijdens de aanvraag wordt ook de verbintenisoppervlakte (of het verbintenisaantal voor de lokale veerassen) gekozen. Dit is de minimum- oppervlakte (of het aantal) waarop de landbouwer de maatregel gedurende 5 jaar moet toepassen.
Het departement beoordeelt de aanvragen op basis van het budget dat beschikbaar is voor de maatregel en op basis van de teelt en de oppervlakte. Uiterlijk op 31 december 2019 ontvangt de aanvrager een goedkeuring of weigering van zijn aanvraag. Na goedkeuring van de aanvraag vraagt de landbouwer jaarlijks (5 jaar lang) de uitbetaling van de subsidie aan via de verzamelaanvraag.

Wat met aflopende agromilieuverbintenissen?

Landbouwers met een verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, de verwarringstechniek in de fruitteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting en het behoud van lokale veerassen die eind 2019 afloopt, moeten verplicht melden of ze al dan niet een nieuwe vijfjarige verbintenis vanaf 2020 willen aangaan. Deze landbouwers ontvangen half oktober 2019 een e-mail of brief met meer informatie over het hernieuwen van hun verbintenis.

Wat met de nog lopende agromilieuverbintenissen?

Landbouwers met een nog lopende verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruiteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting en het behoud van lokale veerassen hoeven dit najaar geen nieuwe aanvraag in te dienen. Ze kunnen, indien gewenst, wel een aanvraag indienen om hun verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal te verhogen:

  • een uitbreiding van een lopende verbintenis kan enkel voorafgaand aan het tweede of derde jaar van de verbintenis door de verbintenisoppervlakte of het verbintenisaantal tot maximaal 20% te verhogen met behoud van het eindjaar van de lopende verbintenis;
  • een vervanging van een lopende verbintenis door een nieuwe vijfjarige verbintenis kan door de verbintenisoppervlakte of het verbintenisaantal met meer dan 20% te verhogen.

Nieuwe tegel ‘Verzamelaanvraag zoeken’ op het startscherm van het e-loket

Met deze tegel kunt u als landbouwer of als volmachthouder controleren of er lopende of aflopende verbintenissen zijn voor een of meerdere agromilieumaatregelen.
Hernieuwingen van aflopende verbintenissen en uitbreidingen of vervangingen van lopende verbintenissen moeten eveneens uiterlijk op 30 november 2019 worden ingediend via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen (agroforestry)’.

Voor de hectaresteun voor de biologische productiemethode is geen voorafgaande inschrijving vereist: een nieuwe verbintenis kan aangevraagd worden via de verzamelaanvraag 2020.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.