Aanvullende quotamaatregelen vanaf 1 november 2012

In aansluiting met ons rondschrijven van 10 oktober 2012 deel ik u de aanvullende quotamaatregelen met ingang van 1 november 2012 mede :

1. Toewijzing van vangstmogelijkheden volgens motorvermogen

1.1. Periode 1 november 2012 – 31 december 2012 voor het groot vlootsegment

1.1.1 Tong II, IV – GVS.

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 november 2012 tot en met 31 december 2012 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 30 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

Bijkomende bepalingen

De overbevissing van de toegewezen hoeveelheid tong per vissersvaartuig gedurende de periode juli – oktober 2012 wordt na vermenigvuldiging met een strafcoëfficiënt 1,20 automatisch afgeboekt van de toegekende hoeveelheid voor de overeenkomstige periode 2013.

De overbevissing in de periode 1 november – 31 december 2012 zal na vermenigvuldiging met een strafcoëfficiënt 1,20 afgeboekt worden van de aan het vissersvaartuig toegekende hoeveelheden tong in de Noordzee gedurende de overeenkomstige periode 2013.

Indien het vissersvaartuig de hem toegewezen hoeveelheid tong overschrijdt, kan zijn visvergunning worden ingetrokken voor een periode van ten minste vijf opeenvolgende dagen. Tijdens deze periode moet het vissersvaartuig inactief liggen in een Belgische vissershaven.

De periode vangt aan op de derde dag volgend op de notificatie van de intrekking van de visvergunning, die de Dienst Zeevisserij per aangetekend schrijven aan de eigenaar van het betrokken vissersvaartuig zal toesturen.

1.1.2 Schol II, IV – GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 november 2012 tot en met 31 december 2012 een hoeveelheid schol toegekend die gelijk is aan 50 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid schol wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.1.3 Tong VIIf,g – GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g voor de periode 1 november 2012 tot en met 31 december 2012 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 6 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.1.4 Tong VIIh,j,k – GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de i.c.e.s.-gebieden VIIh,j,k voor de periode 1 november 2012 tot en met 31 december 2012 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 4 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.1.5 Schol VIIh,j,k – GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de i.c.e.s.-gebieden VIIh,j,k voor de periode 1 november 2012 tot en met 31 december 2012 een hoeveelheid schol toegekend die gelijk is aan 1 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid schol wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.1.6 Kabeljauw VIIb-c, e-k, VIII (GVS + KVS)

Aan de vissersvaartuigen wordt in de i.c.e.s.-gebieden VIIb-c, e-k, VIII voor de periode 1 november 2012 tot en met 31 december 2012 een hoeveelheid kabeljauw toegekend die gelijk is aan 3.000 kg, verhoogd met een hoeveelheid gelijk aan 5 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen uitgedrukt in kW. De hoeveelheid kabeljauw wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

Deze hoeveelheid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat volgens de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen uitsluitend is uitgerust met de planken.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.1.7 Kabeljauw VIId (GVS + KVS)

Aan de vissersvaartuigen wordt in het i.c.e.s.-gebied VIId, voor de periode 1 november 2012 tot en met 31 december 2012 een hoeveelheid kabeljauw toegekend die gelijk is aan 500 kg verhoogd met een hoeveelheid gelijk aan 1 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen uitgedrukt in kW. De hoeveelheid kabeljauw wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

Deze hoeveelheid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat volgens de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen uitsluitend is uitgerust met de planken.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.1.8 Kabeljauw II, IV (GVS)

Aan de vissersvaartuigen waarvoor de eigenaars vóór 15 juli 2012 schriftelijk geopteerd hebben voor toewijzing per kW, wordt in de i.c.e.s.-gebieden II, IV, voor de periode 1 november 2012 tot en met 31 december 2012 een hoeveelheid kabeljauw toegekend die gelijk is aan 1.500 kg, verhoogd met een hoeveelheid gelijk aan 6 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen uitgedrukt in kW. De hoeveelheid kabeljauw wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.2. Periode 1 november 2012 – 31 december 2012 voor het klein vlootsegment

1.2.1 Tong II, IV - KVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 221 kW of minder wordt in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 november 2012 tot en met 31 december 2012 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 30 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.2.2 Schol II, IV – KVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 221 kW of minder wordt in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 november 2012 tot en met 31 december 2012 een hoeveelheid schol toegekend die gelijk is aan 25 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid schol wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.2.3 Tong VIIf,g – KVS

Voor de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 221 kW of minder is het verboden in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g gedurende de periode 1 november tot en met 31 december 2012 tong te vissen.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.2.4 Kabeljauw VIIb-c, e-k, VIII (KVS)

(zie onder 1.1.6 : namelijk 5 kg per kW + 3.000 kg).

1.2.5 Kabeljauw VIId (KVS)

(zie onder 1.1.7. : namelijk 500 kg verhoogd met 1 kg per kW).

1.2.6 Kabeljauw II, IV (KVS)

Aan de vissersvaartuigen, waarvoor de eigenaars vóór 21 januari 2012 schriftelijk geopteerd hebben voor toewijzing per kW, wordt in de i.c.e.s.-gebieden II, IV, voor de periode 1 november 2012 tot en met 31 december 2012 een hoeveelheid kabeljauw toegekend die gelijk is aan 1.500 kg, verhoogd met een hoeveelheid gelijk aan 6 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen uitgedrukt in kW. De hoeveelheid kabeljauw wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

2. Toewijzing van vangstmogelijkheden per zeereis

2.1. Rog II, IV

De rogvangsten van vaartuigen worden in II, IV per zeereis beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in II, IV :

 • van 01.11.2012 tot 85 % van het quotum is benut vóór 30.11.2012
  • 200 kg voor KVS
  • 400 kg voor GVS
 • vanaf 85 % van het quotum is benut vóór 30 november 2012 tot 31 december 2012
  • 100 kg voor KVS
  • 200 kg voor GVS

Bovenvermelde hoeveelheden worden verdubbeld voor een vissersvaartuig dat volgens de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen uitsluitend is uitgerust met de planken.

2.2. Schol VIId,e

De scholvangsten van vaartuigen worden in VIId,e per zeereis beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in VIId,e :

 • van 01.11.2012 tot en met 31.12.2012 tot 85 % van het quotum is benut vóór 30.11.2012
  • 500 kg voor KVS
  • 1.000 kg voor GVS
 • vanaf 85 % van het quotum is benut vóór 30 november 2012 tot 31 december 2012
  • 300 kg voor KVS
  • 600 kg voor GVS

2.3. Kabeljauw II, IV

De kabeljauwvangst in de periode van 01.11.2012 tot en met 31.12.2012 van vaartuigen die volgens de officiële lijst zijn uitgerust met de boomkor wordt in de Noordzee per zeereis beperkt tot een aantal kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in dat gebied en wel als volgt :

 • 150 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
 • 300 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW.

De kabeljauwvangst in de periode 01.11.2012 tot en met 31.12.2012 van vaartuigen die volgens de officiële lijst niet zijn uitgerust met de boomkor (planken, staande want, …) wordt in de Noordzee per zeereis beperkt tot een aantal kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in dat gebied en wel als volgt :

 • 400 kg voor niet-boomkorvaartuigen

Tijdens visreizen in de Noordzee waar gewerkt wordt met grote netmaaswijdtes van groter dan 100 mm in de borenvisserij (TR 1) of groter dan 120 mm in de boomkorvisserij (BT 1) mogen bovenstaande plafonds met 200 kg per vaartdag worden verhoogd.

2.4. Tong VIIa

De tongvangsten van vaartuigen worden in VIIa per zeereis beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in VIIa :

 • van 01.11.2012 tot 90 % van het quotum is benut vóór 30.11.2012
  • 300 kg voor KVS
  • 600 kg voor GVS
 • vanaf 90 % van het quotum is benut vóór 30 november 2012 tot 31 december 2012.
  • 200 kg voor KVS
  • 400 kg voor GVS

Bovenstaande tonghoeveelheden VIIa worden verdubbeld voor reders die daartoe voor hun vaartuig vóór 21 januari 2012 een verzoek overeenkomstig artikel 22 § 1 lid 3 hebben ingediend.

3 Toewijzing van vast recht – Tong VIIe

De totale vangst voor de periode 1 november 2012 tot en met 31 december 2012 is maximaal 1.500 kg tong VIIe per vaartuig. Deze toewijzing is niet van toepassing voor vaartuigen die de boomkorvisserij of de passieve visserij beoefenen en geen specifieke vismachtiging VIIe hebben.

4 Aanpassing segmentquota

Volgende segmentquota uitgedrukt in ton op jaarbasis, zijn van toepassing vanaf 1 november 2012.

segmentquota

visbestand

klein vlootsegment
? 221 kW (KVS)

groot vlootsegment
>221 kW (GVS)

tong VIIf,g

40

758

schol II, IV

840

5.163