Aanvullende quotamaatregelen vanaf 1 november 2013

In aansluiting met ons rondschrijven van 16 oktober 2013 deel ik u de aanvullende quotamaatregelen met ingang van 1 november 2013 mede :

1Toewijzing van vangstmogelijkheden volgens motorvermogen

1.1. Periode 1 november 2013 – 31 december 2013 voor het groot vlootsegment

1.1.1 Schol II, IV – GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 november 2013 tot en met 10 december 2013 een hoeveelheid schol toegekend die gelijk is aan 80 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid schol wordt uitgedrukt in aanvoergewicht. Een voorafname van 20 kg per kW van deze hoeveelheid wordt toegelaten gedurende de periode 20 oktober 2013 – 31 oktober 2013.

Gedurende de periode 11 december 2013 tot en met 31 december 2013 is het verboden dat de Noordzeescholvangsten per vaartuig meer bedragen dan 15.000 kg.

Bijkomende bepalingen

De overbevissing van de toegewezen hoeveelheid schol per vissersvaartuig gedurende de periode juli – oktober 2013 wordt na vermenigvuldiging met een strafcoëfficiënt 1,20 automatisch afgeboekt van de toegekende hoeveelheid voor de overeenkomstige periode 2014.

De overbevissing in de periode 1 november – 31 december 2013 zal na vermenigvuldiging met een strafcoëfficiënt 1,20 afgeboekt worden van de aan het vissersvaartuig toegekende hoeveelheden schol in de Noordzee gedurende de overeenkomstige periode 2014.

Indien het vissersvaartuig de hem toegewezen hoeveelheid schol overschrijdt, kan zijn visvergunning worden ingetrokken voor een periode van ten minste vijf opeenvolgende dagen. Tijdens deze periode moet het vissersvaartuig inactief liggen in een Belgische vissershaven.

De periode vangt aan op de derde dag volgend op de notificatie van de intrekking van de visvergunning, die de Dienst Zeevisserij per aangetekend schrijven aan de eigenaar van het betrokken vissersvaartuig zal toesturen.

1.1.2 Tong II, IV – GVS

De tongvisserij in de Noordzee wordt op vaartuigniveau gedurende de periode 16 oktober 2013 – 31 december 2013 vrijgegeven.

1.1.3 Tong VIIf,g – GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g voor de periode 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 1.000 kg verhoogd met een hoeveelheid die gelijk is aan 7 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.1.4 Tong VIIh,j,k – GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de i.c.e.s.-gebieden VIIh,j,k voor de periode 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 5 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.1.5 Schol VIIh,j,k – GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de i.c.e.s.-gebieden VIIh,j,k voor de periode 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 een hoeveelheid schol toegekend die gelijk is aan 1 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid schol wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.1.6 Kabeljauw VIIb-c, e-k, VIII (GVS + KVS)

Aan de vissersvaartuigen wordt in de i.c.e.s.-gebieden VIIb-c, e-k, VIII voor de periode 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 een hoeveelheid kabeljauw toegekend die gelijk is aan 3.000 kg, verhoogd met een hoeveelheid gelijk aan 8 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen uitgedrukt in kW. De hoeveelheid kabeljauw wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

Deze hoeveelheid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat volgens de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen uitsluitend is uitgerust met de planken.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.1.7 Kabeljauw VIId (GVS + KVS)

Aan de vissersvaartuigen wordt in het i.c.e.s.-gebied VIId, voor de periode 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 een hoeveelheid kabeljauw toegekend die gelijk is aan 500 kg verhoogd met een hoeveelheid gelijk aan 1 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen uitgedrukt in kW. De hoeveelheid kabeljauw wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

Deze hoeveelheid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat volgens de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen uitsluitend is uitgerust met de planken of met passief tuig.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.1.8 Kabeljauw II, IV (GVS + KVS)

De optie om kabeljauw toe te wijzen in functie van het motorvermogen wordt voor de periode 1 november 2013 – 31 december 2013 niet toegestaan.

1.2. Periode 1 november 2013 – 31 december 2013 voor het klein vlootsegment

1.2.1 Schol II, IV - KVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 221 kW of minder wordt in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 een hoeveelheid schol toegekend die gelijk is aan 40 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid schol wordt uitgedrukt in aanvoergewicht. Een voorafname van 10 kg per kW van deze hoeveelheid wordt toegelaten gedurende de periode 20 oktober 2013 – 31 oktober 2013.

Gedurende de periode 11 december 2013 tot en met 31 december 2013 is het verboden dat de Noordzeescholvangsten per vaartdag meer bedragen dan 6.000 kg.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.2.2 Tong II, IV – KVS

De tongvisserij in de Noordzee wordt op vaartuigniveau gedurende de periode 16 oktober 2013 – 31 december 2013 vrijgegeven.

1.2.3 Tong VIIf,g – KVS

Voor de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 221 kW of minder is het verboden in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g gedurende de periode 1 november tot en met 31 december 2013 tong te vissen.

1.2.4 Kabeljauw VIIb-c, e-k, VIII (KVS)

(zie onder 1.1.6 : namelijk 8 kg per kW + 3.000 kg)

1.2.5 Kabeljauw VIId (KVS)

(zie onder 1.1.7. : namelijk 500 kg verhoogd met 1 kg per kW)

1.2.6 Kabeljauw II, IV (KVS)

De optie om kabeljauw toe te wijzen in functie van het motorvermogen wordt voor de periode 1 november 2013 – 31 december 2013 niet toegestaan.

2 Toewijzing van vangstmogelijkheden per zeereis

2.1. Schol VIId,e

De scholvangsten van vaartuigen worden in VIId,e per zeereis beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in VIId,e :

 • van 01.11.2013 tot en met 31.12.2013 tot 85 % van het quotum is benut vóór 30.11.2013
  • 600 kg voor KVS
  • 1.200 kg voor GVS
  • vanaf 85 % van het quotum is benut vóór 30 november 2013 tot 31 december 2013
  • 300 kg voor KVS
  • 600 kg voor GVS

2.2. Kabeljauw II, IV

2.2.1 Periode 1 november 2013 tot er nog slechts 40 ton quotum blijft.

De kabeljauwvangst in de periode van 01.11.2013 tot er nog slechts 40 ton quotum blijft van vaartuigen die volgens de officiële lijst zijn uitgerust met de boomkor wordt in de Noordzee per zeereis beperkt tot een aantal kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in dat gebied en wel als volgt :

 • 150 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
 • 300 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW.

De kabeljauwvangst in de periode 01.11.2013 tot er nog slechts 40 ton quotum blijft van vaartuigen die volgens de officiële lijst niet zijn uitgerust met de boomkor (planken, staande want, …) wordt in de Noordzee per zeereis beperkt tot een aantal kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in dat gebied en wel als volgt :

 • 400 kg voor niet-boomkorvaartuigen

Tijdens visreizen in de Noordzee waar gewerkt wordt met grote netmaaswijdtes van groter dan 100 mm in de bordenvisserij (TR 1) of groter dan 120 mm in de boomkorvisserij (BT 1) mogen bovenstaande plafonds met 200 kg per vaartdag worden verhoogd.

2.2.2 Periode vanaf ogenblik dat slechts 40 ton quotum beschikbaar is tot 31 december 2013

Voor vaartuigen die volgens de officiële lijst zijn uitgerust met de boomkor wordt de kabeljauwvangst in de Noordzee per zeereis beperkt tot een aantal kg, uitgedrukt in productgewicht vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in dat gebied en wel als volgt :

 • 100 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
 • 200 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW

Voor vaartuigen die volgens de officiële lijst niet zijn uitgerust met de boomkor wordt de kabeljauwvangst in de Noordzee per zeereis beperkt tot een aantal kg, uitgedrukt in productgewicht vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in dat gebied en wel als volgt :

 • 300 kg voor niet-boomkorvaartuigen.

Er worden geen supplementen toegestaan voor TR 1 en BT 1.

2.3. Kabeljauw VIIa

Gedurende de periode 1 november 2013 tot 31 december 2013 worden de kabeljauwvangsten van vaartuigen in VIIa per zeereis beperkt tot 100 kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in VIIa.

2.4. Schelvis VIIa

Gedurende de periode 1 november 2013 tot 31 december 2013 worden de schelvisvangsten van vaartuigen in VIIa per zeereis beperkt tot 400 kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in VIIa.

2.5. Wijting VIIb-k

Gedurende de periode dat 87 % van het quotum is benut vóór 30 november 2013 tot 31 december 2013 worden de wijtingvangsten van vaartuigen in VIIb-k per zeereis beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in VIIb-k :

 • 50 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
 • 100 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW

Voor vaartuigen volgens de officiële lijst uitgerust met de planken of seinevisserij worden deze hoeveelheden verdubbeld.

2.6. Tong VIIa

Vaartuigen, die bij ministerieel besluit van 26 september 2013 voor de periode 1 september 2013 – 31 december 2013 maximaal 3.200 kg tong VIIa toegewezen kregen, krijgen 800 kg tong VIIa extra. Dit komt tesamen op 4.000 kg tong VIIa per vaartuig voor de periode 1 september 2013 – 31 december 2013.

Alle toekenning van tong VIIa is voorwaardelijk en onderworpen aan wetenschappelijke monitoring. Betrokken reders dienen uiterlijk drie werkdagen voor afreis zelf een wetenschappelijke begeleiding of monitoring met het ILVO te regelen.

Meer info

Jurgen Bossaert
GSM +32/475/25 32 09, tel 32/59/56 98 31
e-mail : Jurgen.Bossaert@ilvo.vlaanderen.be

Ingeval de tongvisserij VIIa niet bijdraagt tot wetenschappelijke monitoring kan visserij tong VIIa 2014 verboden worden.

3 Toewijzing van vast recht – Tong VIIe

De totale vangst voor de periode 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 is maximaal 1.500 kg tong VIIe per vaartuig. Deze toewijzing is niet van toepassing voor vaartuigen die de boomkorvisserij of de passieve visserij beoefenen en geen specifieke vismachtiging VIIe hebben.

De vaartuigen die in de loop van 2013 een vaste hoeveelheid tong VIIa toegewezen kregen, krijgen geen toegang tot tong VIIe.

4 Aanpassing segmentquota

Volgende segmentquota uitgedrukt in ton op jaarbasis, zijn van toepassing vanaf 1 november 2013.

Segmentquota in ton op jaarbasis

visbestand

klein vlootsegment
? 221 kW (KVS)

groot vlootsegment
>221 kW (GVS)

tong VIIf,g

 48

 759