Acht nieuwe rassen wintertarwe op Belgische rassenlijst

Veld met verschillende stroken wintertarwe

Op de Belgische rassenlijst zijn acht nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen. U vindt hier een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production et filières - Gembloux). Deze officiële proeven zijn uitgevoerd in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor Landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 2 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in 9 centra gesitueerd in de volgende landbouwstreken: Condroz(2), Leemstreek (3), Zand-leemstreek (2) en Polders (2).

In tabel 1 zijn de resultaten van de opbrengsten van de twee proefjaren (2018-2019 en 2019-2020) samengevat. Tabel 2 bevat de waarnemingen van de proeven gedurende de twee proefjaren (2018-2019 en 2019-2020). In tabel 3 worden de technologische kenmerken van de 8 nieuwe rassen vergeleken met de standaarden over de twee proefjaren. Tot slot volgt extra informatie van de nieuw-toegelaten rassen.

Tabel 1: Samenvatting van de opbrengsten van de proeven 2018-2019 en 2019-2020 van de nieuw-toegelaten rassen in vergelijking met de standaardrassen
Rassen Opbrengsten 2019 (kg/ha) Opbrengsten 2019 (%) Opbrengsten 2020 (kg/ha) Opbrengsten 2020 (%) Gemiddelde opbrengst (kg/ha) Gemiddelde opbrengst (%)
Socade CS 10102 97 11572 106 10745 101
Broadway 10407 100 11052 101 10689 100
WPB Monfort 10939 105 11549 106 11206 105
SU Fiete 11513 110 11377 104 11453 107
LG Mondial 10843 104 10908 100 10871 102
LG Tapestry 11011 105 12906 118 11840 111
KWS Sverre 10622 102 12239 112 11329 106
Edgar 10143 97 11153 102 10585 99
Limabel 10901 104 11433 105 11134 104
Alcides 10698 102 11438 105 11021 103
Albert 9852 94 11679 107 10652 100
KWS Talent 10400 100 9761 89 10120 95
Amboise 9360 90 8464 77 8968 84
Chevignon 11196 107 11969 109 11534 108
SU Trasco 10996 105 11579 106 11251 106
Gemiddelde van de standaard-rassen 10443 100 10934 100 10658 1

 

Tabel 2: Waarnemingen van de rassenproeven 2018-2019 en 2019-2020 van de nieuw-toegelaten rassen tot rassenlijst in 2019 in vergelijking met de standaardrassen [schaal (1-9): 9 geeft de meest gunstige waarde weer]
Rassen Koude (1-9) Legering (1-9) Witziekte (1-9) Gele roest (1-9) Bruine roest (1-9) Septoria bladvlekken (1-9) Aarziekten (1-9) Plantlengte (cm) Vroegheid aarvorming (dagen)*
Socade CS - 8,3 8,7 8,9 4,4 8,0 - 87 -0,8
Broadway - 8,7 8,7 7,5 6,5 7,8 - 92 0,3
WPB Monfort - 8,0 8,8 8,9 7,0 8,0 - 98 2,3
SU Fiete - 8,0 9,0 8,9 7,5 7,6 - 103 6,6
LG Mondial - 8,9 8,2 6,9 8,9 8,0 - 96 1,6
LG Tapestry - 8,8 7,3 8,9 7,7 7,7 - 86 1,8
KWS Sverre - 8,3 7,0 8,9 5,6 7,4 - 102 4,0
Edgar - 8,7 9,0 8,9 6,1 7,6 - 99 -0.8
Limabel - 8,8 8,9 8,7 7,5 7,5 - 94 0,0
Alcides - 8,7 8,7 8,9 7,7 8,0 - 87 0,4
Albert - 8,7 6,7 8,2 4,6 8,0 - 95 0,0
KWS Talent - 8,2 8,6 6,5 8,0 7,5 - 98 0,2
Amboise - 8,9 8,7 5,1 9,0 8,1 - 77 -3,3
Chevignon - 8,4 8,0 9 6,4 7.6 - 93 -0.5
SU Trasco - 7,6 8,4 8,7 7,5 8,0 - 98 0,8
Gemiddelde van de standaard-rassen - 8,5 8,4 8,7 7,5 8,0 - 92,6 -0,4

* Het referentieras voor aarvorming is Limabel

Tabel 3: Samenvatting van de technologische eigenschappen van de proeven 2018-2019 en 2019-2020 van de nieuw-toegelaten rassen tot de rassenlijst in 20 in vergelijking met de standaardrassen
Rassen Duizend korrel gewicht (g) Hectoliter gewicht (kg) Valgetal van Hagberg (s) Eiwitgehalte (%) Zélény test (ml) Verhouding Zélény/eiwit
Socade CS 48 79 376 11,0 36 3,3
Broadway 49 82 387 12,1 30 2,5
WPB Monfort 51 79 374 11,5 34 2,9
SU Fiete 50 80 311 11,7 33 2,8
LG Mondial 52 79 330 11,6 30 2,6
LG Tapestry 48 76 158 10,5 13 1,2
KWS Sverre 52 80 247 11,0 29 2,6
Edgar 47 78 315 11,9 37 3,2
Limabel 49 79 349 11,8 25 2,1
Alcides 51 787 352 11,7 17 1,4
Albert 42 79 344 11,0 27 2,5
KWS Talent 47 78 378 11,1 32 2,9
Amboise 41 75 340 11,7 23 1,9
Chevignon 48 79 350 10,9 31 2,8
SU Trasco 49 80 372 11,1 35 3,1
Gemiddelde van de standaard-rassen 47 78 350 11,4 28 2,5

Extra informatie over de nieuw-toegelaten rassen

Socade CS
Aanvrager Caussade Semences
Aanvraaggemachtigde -
Kweker Caussade Semences
Het ras heeft aan de proeven deelgenomen onder de referentie 77423

 

Broadway
Aanvrager GIE Semaillance
Aanvraaggemachtigde -
Kweker Caussade Semences
Het ras heeft aan de proeven deelgenomen onder de referentie 77425

 

WPB Monfort
Aanvrager Wiersum plantbreeding
Aanvraaggemachtigde Jorion (nv)
Kweker Wiersum plantbreeding
Het ras heeft aan de proeven deelgenomen onder de referentie 77502

 

SU Fiete
Aanvrager W. Von Borries – Eckendork GMBH & CO.KG
Aanvraaggemachtigde Limagrain Belgium nv
Kweker W. Von Borries – Eckendork GMBH & CO.KG
Het ras heeft aan de proeven deelgenomen onder de referentie 77504

 

LG Mondial
Aanvrager Limagrain Europe
Aanvraaggemachtigde Limagrain Nederland
Kweker Limagrain Europe
Het ras heeft aan de proeven deelgenomen onder de referentie 77510

 

LG Tapestry
Aanvrager Limagrain Europe
Aanvraaggemachtigde Aveve zaden
Kweker Limagrain Europe
Het ras heeft aan de proeven deelgenomen onder de referentie 77514

 

KWS Sverre
Aanvrager KWS Lochow GMBH
Aanvraaggemachtigde Aveve zaden
Kweker KWS Lochow GMBH
Het ras heeft aan de proeven deelgenomen onder de referentie 77516