Actieplan Water voor land- en tuinbouw overhandigd aan minister van Landbouw

De leden van het droogte-overleg hebben bij het groente- en fruitverwerkende diepvriesbedrijf ARDO een Actieplan Water voor land- en tuinbouw overhandigd aan de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Het actieplan bevat beleidsaanbevelingen rond vijf actiedomeinen en moet de land- en tuinbouw op een duurzame, robuuste manier voorbereiden op toekomstige periodes van waterschaarste, droogte en wateroverlast die door de klimaatverandering vaker zullen optreden.

Actieplan Water voor land- en tuinbouw 2019-2023

Het droogte-overleg is een overlegorgaan dat werd opgericht in de schoot van het Departement Landbouw en Visserij. Het focust zich op structureel overleg en acties om de Vlaamse land- en tuinbouwsector voor te bereiden op toekomstige periodes van droogte of wateroverlast. Naast het departement zijn ook het kabinet van Vlaams minister Schauvliege, ILVO, landbouworganisaties, producentenorganisaties, verwerkende industrie van de groententeelt en aardappelsector, de praktijkcentra, CVBB en VLM erin vertegenwoordigd.

Met het actieplan formuleren de leden van het droogte-overleg beleidsaanbevelingen rond vijf actiedomeinen: de eerste aanbeveling is het in kaart brengen van de alternatieve waterbronnen. De tweede en derde actiedomeinen focussen op de optimalisatie van het regelgevend kader/beleidsplannen/instrumenten en het stimuleren van landbouwers. Als laatste actiedomeinen zijn er de kennisontwikkeling en stimulering (praktijkgericht) onderzoek en de verdere bewustmaking, sensibilisering en voorlichting van land- en tuinbouwers.

Dat de overhandiging van dit Actieplan Water voor land- en tuinbouw gebeurt bij het bedrijf ARDO, is geen toeval. Deze wereldspeler in de productie van vriesverse groenten, kruiden en fruit bouwt samen met een coöperatie van landbouwers (INERO) een irrigatienetwerk, waardoor het gezuiverde afvalwater van het bedrijf zal kunnen worden gebruikt voor de irrigatie van lokale landbouwbedrijven. Deze samenwerking tussen landbouw en industrie rond waterbeheer is uniek in Vlaanderen én een mooi voorbeeld van hergebruik van gezuiverd afvalwater als alternatieve waterbron die ook in tijden van waterschaarste kan ingezet worden.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het. Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.