Actieplan Welbevinden in de Vlaamse land- en tuinbouw groeit stilaan

Eind vorig jaar werd de aftrap gegeven voor acties om het welbevinden van onze Vlaamse land- en tuinbouwers te versterken. Tijd voor een stand van zaken.

BWelbevinden landbouweregin dit jaar keken ILVO en het Departement Landbouw en Visserij, samen met de overheid bevoegd voor welzijn, de landbouworganisaties, Boeren op een Kruispunt en Liv wat de noden en kansen zijn. Daarnaast werd een online gespreksgids ontwikkeld met als doel om zoveel mogelijk input van actieve land- en tuinbouw(st)ers te verzamelen. Ferm, Boerenbond, Innovatiesteunpunt, (V)ABS en Groene Kring gingen hier enthousiast mee aan de slag en organiseerden 27 groepsgesprekken rond de thema’s stressfactoren aanpakken, barrières wegwerken en vaardigheden versterken.

De grootste stressfactoren die de actieve land- en tuinbouw(st)ers ervaren, zijn de vaak wijzigende regelgeving en de zorgen om de continuïteit van de bedrijfsvoering, de administratieve last en de prijsvorming. Ook het moeilijke evenwicht tussen werk en privé blijkt vaak een kopbreker. Tot slot ervaren veel landbouwers de weinig maatschappelijke waardering voor de sector en de manier waarop landbouw vaak in de media komt, als kwetsend.

Op de vraag hoe de overheid en het middenveld de bestaande barrières kunnen wegwerken, antwoorden onze land- en tuinbouwers dat er nog meer ingezet moet worden op preventie en het bespreekbaar maken van hun problemen en bezorgdheden. Het bestaande zorgaanbod kan nog ruimer worden bekendgemaakt onder land- en tuinbouwers. Ook erfbetreders en collega-landbouwers zouden signalen kunnen herkennen en worden ingeschakeld. Tot slot moet ook het reguliere zorgaanbod meer worden geïnformeerd over de typische problemen van land- en tuinbouwers, zodat dit aanbod beter kan inspelen op de noden van de landbouwers.

Hoe kunnen we de vaardigheden van onze landbouwers versterken? Hier blijkt vooral nood aan een totaaloverzicht van het opleidingsaanbod voor landbouwers. De bevraagde land- en tuinbouwers willen de opleidingen ook graag aangevuld zien met nog meer vorming rond bedrijfseconomische en persoonlijke vaardigheden.

Ssst … hier groeit het actieplan welbevinden

Op basis van de groepsgesprekken werd  eind juni al een werktafel gehouden rond vorming en opleiding. Na de zomer is er nog een werktafel over het optimaliseren van het hulpaanbod op maat voor landbouwers en een werktafel over het verbinden van het reguliere aanbod met de noden van de landbouwers.

Tegelijkertijd loopt er een ‘customer journey’, dat onderzoekt welke obstakels de land- en tuinbouwer ervaart in zijn contacten met de overheid. Die bevindingen stromen natuurlijk ook door.

Het worden met andere woorden boeiende maanden!

Waar kan u terecht als het even minder goed gaat? Hier vindt u hulp: Welbevinden, zit u (niet) goed in uw vel?