Activatie van betalingsrechten door de gebruiker van de hoofdteelt

sfeerfoto van paarse klavers in de wei

Vanaf 2022 kunnen betalingsrechten enkel nog geactiveerd worden door de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt. De landbouwer die de betalingsrechten activeert, moet deze betalingsrechten ter beschikking hebben op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag, dus op 30 april.

Vanaf 2022 kan enkel de gebruiker van een perceel voor het verbouwen van de hoofdteelt betalingsrechten activeren. Deze landbouwer moet bovendien het financieel risico van de hoofdteelt dragen en een gebruiksrecht voor het perceel hebben. In de verzamelaanvraag betekent dit dat de betrokken percelen aangegeven moeten worden voor het gebruik van de hoofdteelt, waarvoor de peildatum 31 mei is.

Na het verbouwen van de hoofdteelt kan het perceel worden overgenomen voor het verbouwen van een nateelt of winterteelt en als dusdanig worden aangegeven in de verzamelaanvraag. Het heeft geen zin een perceel aan te geven als in gebruik tussen de hoofdteelt en de nateelt(en). 

De uiterste indiendatum van 30 april 2022 blijft belangrijk. Betalingsrechten moeten immers op 30 april 2022 ter beschikking van de landbouwer zijn, om geactiveerd te kunnen worden met percelen in gebruik voor het verbouwen van de hoofdteelt. Bepaalde types ecologisch aandachtsgebied moeten in gebruik zijn uiterlijk 30 april 2022 tot en met 31 december 2022 en de subsidieaanvraag voor de brede weersverzekering moet uiterlijk 30 april ingediend zijn. Een volledig overzicht van belangrijke data is terug te vinden onder het menu-item “tabellen” op de website Verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij.

Via een eenvoudige module op het e-loket kunnen betalingsrechten worden verhuurd aan de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt. Betalingsrechten kunnen via dezelfde module ook worden verkocht.

Wanneer bij controle twijfel rijst over de correctheid van de aangifte in dit kader, zal de werkelijke situatie op het terrein geverifieerd worden. Een foutieve aangifte kan belangrijke effecten hebben op de activatie van betalingsrechten, het uitbetalen van premies en/of het toekennen van bemestingsrechten of -plichten.

Meer uitgebreide informatie over deze wijziging is gebundeld in de fiche ‘Gewijzigde perceelsaangifte’ die ook op de website van het Departement terug te vinden is onder de rubriek Verzamelaanvraag - Perceelsaangifte.