Actuele prijs- en marktinformatie krijgt prominente plaats op website Landbouw en Visserij

Als landbouwer of sectororganisatie bent u uiteraard geïnteresseerd in de prijsnoteringen van de landbouwsector waarin u actief bent. Voortaan vindt u de prijs- en marktinformatie in een nieuwe rubriek op de website van Landbouw en Visserij. Kijk onderaan links op de startpagina van onze website. Daar vindt u in de rubriek ‘Snel naar’ een link naar ‘Actuele prijs- en marktinformatie’.

De nieuwe rubriek bevat zowel prijsinformatie (prijzen op de veilingen, in de slachthuizen, …) als marktinformatie (productiecijfers, handel, in- en uitvoer, prognoses voor de toekomst, …). De marktinformatie is afkomstig van de beheerscomités binnen de Europese Unie die de Europese Commissie ondersteunen op het vlak van prijzen en markten. Alle gegevens worden continu bijgehouden en aangevuld.

Nieuw is ook dat de prijs- en marktinformatie per sector (zuivel, pluimvee en eieren, rundvlees, varkensvlees, schapen- en geitenvlees, fruit en groenten, …), werd samengebracht zodat u nog sneller en gemakkelijker bij de juiste informatie komt. Tenslotte vindt u bij elke sector een link naar de sectorinformatie van het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie.

MEER INFO

Voor technische en praktische informatie over de gepubliceerde prijs- en marktinformatie kunt u terecht bij de sectorexpert, vermeld onderaan de pagina.